Gud i stormens øje

Påskehilsen fra Frelsens Hærs territorialleder, oberstløjtnant Christina Jeppsson.

Jeg ved ikke, hvordan det er med dig? Nogen siger: ”Jeg er et jule-menneske, der elsker alt, som har med jul at gøre.” Andre, ganske mange faktisk, har problemer med netop julehøjtiden. Forventningerne og presset kan være stort, og man kan have dårlige erfaringer… ”Nej, da er påsken mere uprætentiøs. Der er forår i luften. Lyset vender tilbage. Påske er håb og liv.”

Fra et kristeligt perspektiv er naturligvis ingen af de to højtider mere eller mindre ”prætentiøse”. De markerer verdenshistoriens største hændelser for os, der tror. Gud lader sig blive født som menneske. Guds lys manifesteres midt i menneskeligheden. Påsken, med frelse og sejr over død, Gud, der demonstrerer, at det umulige er muligt. Han, som var død, opstår til liv! I denne sandhed lever alle vi, der satser vort liv og tro på Jesus – at der er opstandelseskraft hver dag og hvert minut i kraft af påskens hændelser. Intet er umuligt for Gud.

Men påsken rummer også meget dramatik, inden vi når frem til påskemorgens triumf over døden. Aspekter, som desværre er velkendte for mange: Skærende smerte, angst, ensomhed, mismod, tvivl og svigt. Men også oplevelsen af for en stund at befinde sig i ”orkanens øje”, indtil det hele vender – tidsrummet mellem grav og opstandelse. Et tidsrum, hvor kun mørket råder blandt dem, der mente at have forstået, hvem Messias var. Gud søn, men nu død som et hvilket som helst menneske. Hvor er Gud, når vi ikke ser noget lys? Når sorg og mørke fortættes og hjertet er bristet.

Da ser Gud. Det har han altid gjort. Da er han så tæt på, at vi måske ikke ænser hans storhed.

Han ser dig, og det eneste du ser, er ind i et kærlighedsøje. Du hviler i Gud. I stormens øje, hvor der er stille. Ordet ”pupil” kommer fra latin og betyder, ”det lille billede i øjet”.

Forestil dig, at du befinder dig så nær på en anden person, at du ser lige ind i dennes øjne. Så tæt, at du ikke ser, om det er en mand eller kvinde. Høj eller lav, blond eller mørk. Så tæt at du kun ser et øje. Lige der i midten, i det ”sorte”, det vi kalder pupillen, kan du helt tæt på se dig selv som i et spejl. Prøv! Så nær er Gud. Han ser dig, og det eneste du ser, er ind i et kærlighedsøje. Du hviler i Gud. I stormens øje, hvor der er stille. Ordet ”pupil” kommer fra latin og betyder, ”det lille billede i øjet”.

Påske vil kunne give mange stunder til at reflektere. Læse Guds ord. Lytte til salmerne. Som en øvelse i at komme Gud så nær, at når stormen brøler, ved vi, at han stadig er rede til på ny at skænke den opstandelseskraft og det liv, der overgår al forstand.

Johannes 20 vers 16: ”’Maria! Sagde Jesus. Hun kiggede på ham og udbrød på hebraisk: ’Rabbuni!’ – det betyder Mester.” Vers 18: ”Maria løb straks hen til disciplene og sagde: ’Jeg har set Herren!’”                 

Jesus er opstanden!

Oberstløjtnant Christina Jeppsson
Territorialleder

Scroll to Top