Frelsens Hær bistår de indiske myndigheder i kampen mod ny bølge af Covid19

Med mere end 300.000 nye smittede om dagen har Indien lige nu corona-pandemiens triste verdensrekord. Resultatet forstærkes af en katastrofal mangel på sygehuspladser og ilt med tab af menneskeliv til følge.

Det uset høje niveau af corona-tilfælde har fået de indiske myndigheder til at ændre strategi. Mens behandlingen af smittede hidtil alene har fundet sted på offentlige hospitaler, modtager Frelsens Hærs hospitaler i Indien nu et stort antal patienter med Covid19-symptomer, idet behovet langt overstiger kapaciteten i det offentlige sundhedsvæsen.

Som følge af den bratte stigning, svarende til to procent dagligt, behandles en række patienter ifølge en rapport fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London (IHK) således nu på Hærens hospitaler i flere dele af landet, ligesom personalet udfører et opsøgende arbejde i samspil med myndighederne.
 
Hospitaler i Vest
I delstaten Maharashtra i det vestlige Indien, er Frelsens Hærs Evangeline Booth Hospital blot en ud af relativt få ikke statslige sundhedsfaciliteter, der siden marts 2020 har behandlet patienter for coronavirus. Umiddelbart før sidste weekend var 160 senge her besat af Covid19-patienter, et antal der imidlertid i mandags blev øget med yderligere 27.

Hospitalets administrative leder, major Major Devdan Kalkumbe, oplyser, at behandlingen tilbydes gratis, og at 90 procent af de indlagte hidtil er blevet udskrevet efter endt behandling.

”Vores bekymring er dog, at den nye bølge er mere alvorlig og dødelig, hvilket øger risikoen for, at vi ikke har tilstrækkelig med ilt,” siger han, men oplyser samtidig, at der er tilført ekstra ilt fra myndighederne, ligesom IHK har bidraget med en ekstra respirator samt vigtige værnemidler.

I delstaten Gujarat, der ligeledes ligger i det vestlige Indien på grænsen til Pakistan, har Frelsens Hærs Emery Hospital ligeledes modtaget Covid19-patienter. Her oplyses det, at beredskabet er udvidet med 50 senge, og at der behandles med alle fornødne ressourcer

Hospitaler i Syd og Nord
I delstaten Nagercoil på Indiens sydligste spids, har den indiske regering anmodet Frelsens Hærs South Catherine Booth Hospital om at tage hånd om op til 40 Covid19-patienter. Da de indlagte ikke har mulighed for at modtage besøg fra pårørende, bestræber sygehuspersonalet sig på ligeledes på at sørge for forplejning i form af mad og personlig omsorg.

Selvom Frelsens Hærs MacRobert Hospital i Dhariwal i delstaten Punjab i den nordlige del af landet primært er specialiseret i øjensygdomme, har det for at afhjælpe presset på det offentlige sundhedsvæsen gjort plads til 150 Covid19-patinenter. Hospitalet medvirker herudover i den lokale vaccinationsindsats, ligesom sygeplejersker i mindre grupper tager ud i landdistrikterne for at udføre PCR-test og andre sundhedstjek.  

På Indiens syd-østkyst i delstaten Andhra Pradesh har specialuddannet personale fra Frelsens Hærs Evangeline Booth Hospital ligeledes siden i mandags i fuldt beskyttelsesudstyr bistået det statslige sundhedsberedskab i at yde hjælp til det stigende antal smittede.

Håb, mod og stor tro

Frelsens Hærs øverstbefalende i Indien, oberst Lalhmingliana Hmar, opsummerer situationen således: ”På nuværende tidspunkt er det eneste, vi kan gøre at formidle håb til de mennesker, hvis håb brister.”

En indsats, som også anerkendes af Frelsens Hærs verdensleder, general Brian Peddle, der i et brev til Hæren i Indien skriver: ”Jeg er stolt af det arbejde, der udføres på vore hospitaler. Jeg hører beretninger om mod og stor tro.” 

Samtidig understreger generalen omverdens aktuelle fokus på pandemiens opblussen i Indien: ”Jeres land og dets folk har fanget verdens opmærksomhed på grund af den nye bølge af Covid19 og dens følger blandt familier, naboer og det øvrige samfund,” skriver han og forsikrer om forbøn for hjælpearbejderne og de berørte blandt den indiske befolkning.

På et møde i IHK’s Covid19-taskforce tirsdag i denne uge var meldingerne fra indsatsen i Indien på dagsordenen, og muligheden for yderligere skridt samt eventuelle kapacitetsforbedringer og tilførsel af udstyr blev drøftet.

Scroll to Top