The Salvation Soldier – nyt internt magasin for soldater

Der er rige muligheder for at være internationalt orienteret i Frelsens Hær. Blandt andet gennem en række internationale publikationer, hvilket tidligere er omtalt på FH-portalen. I forlængelse af dette kan det oplyses, at et helt nyt amerikansk magasin, The Salvation Soldier, blev lanceret i februar i år.

The Salvation Soldier udgives af Frelsens Hærs Syd-territorium i USA og er tænkt som en pendant til The officer, der udgives for officerer af Frelsens Hærs internationale hovedkvarter (IHK). Selvom IHK ikke står bag det nye amerikanske magasin, udgives det med IHK’s anbefaling og velsignelse.

Om end The Salvation Soldier altså har et klart amerikansk afsæt, er dets målsætning blandt andet ’to raise the standard of Salvationism across the world’, som det hedder i beskrivelsen. Magasinet, som er ’af, for og om soldater i Frelsens Hær’, kan således også have interesse set med danske øjne.

Magasinets formål beskrives i følgende fem punkter:

  • At opmuntre, inspirere og vejlede soldater til en mere effektiv tjeneste i Guds rige.
  • At vække en større gejst omkring salvationisme.
  • At give soldater mulighed for at skrive og give udtryk for deres tanker i et internt forum, hvilket et eksternt tidsskrift ikke er velegnet til.
  • At være et online magasin, der sikrer tilgængelighed og lige adgang for læsere også i udviklingslande, frem for en papirudgave med de begrænsninger en sådan medfører.
  • Soldater er velkomne til at indsende artikler til overvejelse for optagelse i bladet, med forbehold for redaktionel godkendelse.

Første udgave er tilgængeligt og den næste på vej

The Salvation Soldier er et kvartalsblad på 24 sider, der kan læses gratis online, ligesom det er muligt at tegne abonnement på det. Første udgave blev lanceret i februar i år, og den næste udgave udkommer den 1. maj.

Magasinet kan læses online på adressen https://salvationsoldier.org/ Hvis man ønsker at tegne abonnement og modtage bladet som pdf, kan det gøres ved at klikke her.

Der er naturligvis også tilknyttet en Facebook-profil til bladet, som kan findes ved at klikke her.

Scroll to Top