‘Roots of Freedom’ rapporterer om spirende frihed for vor tids ‘moderne slaver’

En ny rapport, Roots of Freedom, fra Frelsens Hærs Internationale Kommission for Social Retfærdighed (ISJC) giver en opdateret indsigt i Frelsens Hærs indsats mod moderne slaveri og menneskehandel, hvis ofre tæller mere end 40 millioner mennesker.

Sidste år lancerede Frelsens Hær en officiel international strategi mod slaveri og menneskehandel. Det skete under overskriften Fight for Freedom, hvor otte indsatsområder blev identificeret. Det er resultater inden for disse indsatsområder, der skitseres i den aktuelle rapport fra ISJC.

På engelsk begynder alle områderne med bogstavet ’p’ – prayer, prevention, protection, partnerships, participation, policy, prosecution og proof, hvilket kan oversættes til bøn, forebyggelse, beskyttelse, partnerskaber, politik, retshjælp og bevisførelse. En visualiseret præsentation af indsatsområderne kan ses via YouTube ved at klikke her.

Mere end 40 millioner mænd, kvinder og børn

I den mellemliggende periode er strategien blevet rodfæstet, forankret og omsat i handling. Der er således udarbejdet 39 territoriale handlingsplaner for bekæmpelse af menneskehandel. Disse føres ud i livet ved såvel en specialiseret indsats som via en øget bevidsthed i Frelsens Hærs korps og centre i de respektive territorier.

Der er hidtil udarbejdet 39 territoriale handlingsplaner for bekæmpelse af menneskehandel.

I spidsen for den globale indsats står Priscilla Santos, der er Frelsens Hærs internationale koordinator for indsatsen mod menneskehandel, som i rapporten indleder med at understrege ’Frelsens Hær enestående rolle i at bekæmpe fænomenet’ menneskehandel, som i vor tid trælbinder mere end 40 millioner mænd, kvinder og børn.

En smidig, beslutsom og robust indsats

Målsætningen i Fight for Freedom strategien er, at der i alle 132 lande, hvor Frelsens Hær officielt er repræsenteret, skal opbygges en bæredygtig indsats for at bekæmpe moderne slaveri. Ifølge rapporten er foreløbigt 86 territoriale kontaktpersoner på tværs af territorier og comands blevet udpeget, hvis virke finder sted i et koordineret tilsyn fra Frelsens Hærs internationale zoner.

I rapporten Roots of Freedom betones den foreløbige indsats, som har fundet sted trods udfordringerne fra Covid19-pandemien. En indsats, der anerkendes som ’smidig, beslutsom og robust’ – med den tilføjelse fra Priscilla Santos, at ’ingen imidlertid er mere robuste, end ofre for menneskehandel, der har genvundet deres frihed’.

Mens rapporten giver et foreløbigt view over den indsats, der støt vokser frem, peger den også fremad på en målsætning om at udvikle planer, udruste nøglepersoner og udvide det globale netværk yderligere.

Rapporten Roots of Freedom er på 52 sider og kan læses via Frelsens Hærs Internationale Kommission for Social Retfærdigheds hjemmeside ved at klikke her.

Scroll to Top