Bønnekæden inviterer til regionale bønnedage i 2021. Næste gang i Aarhus.

Åndeligt Liv og Udvikling (ÅLU) arrangerer sammen med bønnekæden for Frelsens Hær igen i år en række regionale bønnesamlinger. Næste samling er berammet til lørdag den 15. maj i Aarhus.

Med forbehold for Covid-19 restriktioner bringes her en oversigt, så man både kan sætte kryds i kalenderen og gøre gennemførelsen af samlingerne til et bønneemne. Læs også om, hvordan man selv kan blive en del af bønnekæden.

Bliv en del af bønnekæden

Bøn baner vej for sejr og fremgang i den åndelige kamp. Derfor er der brug for, at bøn får en mere central plads.

Derfor kalder vi forbedere blandt frelsessoldater, officerer og andre, som er fast besluttede på at bruge tid på forbøn.

Vi har brug for mænd og kvinder, unge og gamle, der ønsker at tage bønneansvar for deres eget lokalområde, deres korps og deres land.

Bønneemner:

  • Vi beder om, at mennesker skal blive frelst.
  • Vi beder om vækkelse i vort land.
  • Vi beder for den unge generation.
  • Vi beder for frelsesofficerer og åndelige ledere.
  • Vi beder om visdom til bedre at kunne forvalte de ressourcer, vi har til rådighed i Guds rige.

Kontaktoplysninger:

Som en forbeder kan du være med til at ændre forholdene og påvirke fremtiden. Tilmeld dig ved at sende dine kontaktoplysninger til ÅLU-ansvarlig, kaptajn Petura Haraldsen via e-mail: [email protected]

Scroll to Top