Ny ledelsesmodel indføres fra 1. oktober

Vi er glade for at meddele, at fra 1. oktober indføres den nye ledelsesmodel for Frelsens Hær i Danmark og Grønland. Der er tidligere informeret om dette i forskellige sammenhænge, og mere information vil komme, så snart den nye bestyrelse og tilhørende råd, inklusive den nye chefsekretær major Joan Munch, er på plads.

Helt kort er det ikke hensigten at oprette flere råd, end vi har i dag, men at skabe en større inddragelse, fordeling af indflydelse og magt, åbenhed og ansvarlighed. Dette er i takt med nye internationale ledelsesprincipper i Frelsens Hær og principper, som vi ønsker at have på alle niveauer hos os.

Det nuværende ledelsesråd nedlægges fra 1. oktober, og den nye bestyrelse træder i kraft med territoriallederen. Bestyrelsesmandatet og sammensætningen er godkendt af Frelsens Hærs internationale hovedkvarter. Bestyrelsen består af 10 medlemmer og vil være Frelsens Hærs øverste juridiske ledelse, med ansvar for overordnede strategier, planer og økonomi. Den administrative opfølgning og daglige drift delegeres til et nyt forvaltningsråd under ledelse af chefsekretæren. 

Bestyrelsen består af:

  • Jan Risan, territorialleder og formand for bestyrelsen
  • Kjersti Håland Risan, præsident for Frelsens Hærs kvindearbejde/territorial ledelse og FHB&U
  • Joan Munch, chefsekretær
  • Lars Lydholm, forvaltningschef (repræsentant for afdelingslederne på HK)
  • Eva Marseille, næstformand. Pensioneret officer med lang og varieret baggrund
  • Chris Hull, repræsentant for korpslederne
  • Jens Schou Hansen, soldat med baggrund fra erhvervsliv og ledelse. Musikleder i Templet korps
  • Britta Kilsmark, børnehavepædagog. Civilt medlem i Horsens korps og aktiv indenfor bl.a. FHB&U lokalt
  • Kim Nissen, daglig leder af Frelsens Hærs selvejende institution Hørhuset. Har tidligere erfaring fra bl.a. skoleledelse
  • Mette Grovermann, arbejder for Julemærkefonden. Har lang erfaring fra NGO-virksomheder gennem brancheorganisationen ISOBRO

Vi takker alle, som så langt har deltaget i en relativt omfattende proces og takker også for støtte og forbøn for den implementeringsfase, som nu står foran os. Uanset organisering og strukturer er det de mennesker, som har ansvar på alle niveauer, der med Guds vejledning og Guds kraft og inspiration er afgørende for, at Frelsens Hær kan lykkes med at bringe “Håb og liv i Jesus”. Vi tror, at de nye principper kan hjælpe os til dette mål.

Med ønske om Guds velsignelse

Jan Risan
Territorialleder

Scroll to Top