Nyt Nationalt ungdomsråd valgt

Frelsen Hærs børne- og ungdomsarbejde (FHB&U) var lørdag den 18. september vært for det årlige Landsungdomsting (LUT), hvor medlemmer fra hele landet mødtes i Vejle til valg af et nyt Nationalt Ungdomsråd (NUR).

Frelsens Hær i Vejle lagde rammer til udfoldelserne, som foruden den formelle sammensætning af det nye demokratisk valgte styreorgan, bød på masser af skønt samvær og samtaler i børne- og ungdomshøjde. Flere i det afgående NUR var på valg, hvorfor tre nye ansigter og en ny formand i lørdags blev valgt ind.

Foruden lørdagens program vedvirkede flere deltagerne ligeledes ved søndagens gudstjeneste i korpset.

Det nye NUR’s sammensætning:

  • Kjersti Risan (daglig leder)
  • Astrid Christensen (formand)
  • Magnus Haraldsen (repræsentant for ledelsen)
  • Lone Lehim (korpslederrepræsentant)
  • Rachel Christensen (medlemsrepræsentant)
  • Daniel Bang Jørgensen (medlemsrepræsentant)
  • Miriam Nordrup (medlemsrepræsentant)
  • Nicolaj Mortensen (ungdomsarbejderrepræsentant)
  • Dennis Thef (ungdomsarbejderrepræsentant)
  • Birgit Krag (ungdomsarbejderrepræsentant).

Fakta:

Frelsens Hærs børne- og ungdomsarbejde (FHB&U) er øverste serviceoprgan for FHB&U’s lokalforeninger i Danmark og afholder blandt andet landsdækkende lejre og andre arrangementer. Målgruppen er alle mellem 0 og 29 år, og prisen for et årskontingent er 75 kroner. Et beløb, der både giver adgang til de forskellige events og medbestemmelse på eksempelvis det årlige landsungdomsting, LUT. Mere info på adressen www.FHBU.dk

Scroll to Top