Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier/commands. Denne uges bøn gælder Spanien og Portugal Command.

Bønnefokus 27. september – 3. oktober 2021
SPANIEN OG PORTUGAL COMMAND
Command-ledere: Oberstløjtnanterne Philip og Sheila Davisson

Bønneemner:

  • Visdom og kreativitet til at åbne dørene til vore korps – og til måder, tjenesten kan komme til udtryk på i takt med, at der kommer færre Covid19-begrænsninger. Det er fortsat meget kompliceret.
  • Siden maj 2021 har vi fejret 50-året for Frelsens Hær i Spanien og Portugal. Vi markerer jubilæet med forskellige aktiviteter i løbet af året og slutter med, at generalen kommer til Lissabon i september 2022. Må disse planer føre til opbyggelse af vore folk og udfordre os til at vokse i tro og antal.
  • Fokus på børn og unge: Pandemien gør det svært at fastholde stabiliteten i vore robuste ungdomsgrupper. Bed om visdom og måder til at fastholde deres engagement i disse tider.
  • Fokus på fremtidige officerer: Det er et stykke tid siden, vi sidst har sendt kadetter på officersskolen. Men nu har vi tre-fire, der efter planen skal påbegynde officersuddannelsen i 2022. Bed om, der må vise sig måder, der sikrer, at dette mål opnås – og at det må føre til, at flere siger ja til kaldet.
  • Fokus på lederskab: Bed om fortsat nåde og dybere indsigt, så vi at efterleve det, der er Guds længsel for Spanien og Portugal Command.
Scroll to Top