Frelsens Hærs repræsenteret ved økumenisk gudstjeneste under COP26

I søndags var ledere for kristne kirker og organisationer fra hele verden samlet til en økumenisk gudstjeneste i Glasgow Cathedral ikke langt fra FN’s klimakonference, COP26, der i øjeblikket afholdes i byen. Frelsens Hærs verdensledere og territoriallederne for Storbritannien deltog.

Gudstjenesten, som var tilrettelagt af kirkerne i Glasgow, havde deltagelse af både Frelsens Hærs verdensledere, general Brian og kommandør Rosalie Peddle samt territoriallederne for Storbritannien, kommandørerne Anthony and Gillian Cotterill.

Blandt tilhørerne var gæster fra så fjerne himmelstrøg som Australien, Fiji og Zimbabwe, ligesom temaet i sagens natur kredsede om global klimaretfærdighed.

De troendes ansvar for skaberværket

General Peddle medvirkede under gudstjenesten i en handling, hvor eksempler på Guds gaver symbolsk blev bragt frem af børn og placeret på kirkens alter. Blandt disse var Bibelen, mad og drikke.

En handling, der var i god tråd med budskabet fra pastor Susan Henry-Crowe, generalsekretær for The United Methodist Church, der med afsæt i Salme 23 understregede de troendes ansvar for skaberværket.

”Vore trosstyrkende beretninger bekræfter budskabet om Guds godhed ved at skabe verden. Vi kender historien om, hvordan det begyndte og hvor udsøgt det var. Vi har et særligt ansvar for at lytte til dem, der lever tæt på jorden og havene – oprindelige befolkningsgrupper, dyr, fugle og fisk, sagde hun blandt andet.”

Andre kirkeledere, der medvirkede i gudstjenesten, repræsenterede blandt andet Den Anglikanske Kirke, Den Romersk-katolske Kirke, Den Ortodokse Kirke med flere. En bredde, der samtidig også skabte en fornemmelse af enhed, hvilket blev betonet af generalen.

En fælles bekymring og interesse

”Jeg havde en følelse af, at vi ved at stå som forenede kirkeledere fra flere nationer hilste vores økumeniske trosfæller fra hele verden velkommen. Der var en følelse af, at vi delte en fælles bekymring, da vi lovpriste, bad og udtrykte gensidig interesse for vor verden,” sagde han og uddybede:

”Der opstår tankevækkende og særlige anledninger, når økumeniske kolleger står sammen om et spørgsmål af fælles interesse og gør det på vegne af vore trossamfund. Det var et privilegium at inkludere den internationale Frelsens Hærs stemme og tilstedeværelse i lyset af de globale konsekvenser der angår kloden. Vi er stærkere sammen.”

Det er muligt at genovervære den økumeniske gudstjeneste i Glasgow Cathedral ved at klikke her.

Flere billeder fra gudstjenesten kan ses ved at klikke her.

FN’s klimakonference, COP26 afholdes i Glasgow med deltagelse af både statsledere og andre aktører i disse dage. Konferencen indledte den 31. oktober og slutter den 12. november. Læs mere om COP26 ved at klikke her.

Scroll to Top