Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier/commands. Denne uges bøn gælder Brasilien territorium.

Bønnefokus 15. – 21. november 2021
BRASILIEN TERRITORIUM
Territorialledere: Obersterne Nara og Wilson Strasse

Bønneemner:

 • Bed for forberedelse og afholdelse af opfriskningskurser for officerer samt videreuddannelse af nye officerer i 2022.
 • Bed for forberedelse og afholdelse af territorial kongres med fejring af Frelsens Hærs 100-årsjubilæum i Brasilien i 2022.
 • Bed for fyldestgørende håndtering af juridiske udfordringer og retslige spørgsmål i vort territorium.
 • Bed for de pensionerede officerer i vort territorium, at vi må kunne yde dem bedre bistand og boligforhold.
 • Bed for tilrettelæggelse af og definition på det arbejde, der udføres under de respektive afdelinger, at initiativer effektivt må møde territoriets behov.
 • Bed for gennemførelsen af territoriets strategiplaner.
 • Bed for vækst og styrkelse af korps og sociale enheder.
 • Bed om, at kald må vækkes.
 • Bed for medarbejderne, at de må være engageret i at udvikle missionen.
 • Bed for officerernes fysiske og åndelige helse i forbindelse med overgangen fra pandemien til nye måder at tjene på.
 • Bed for de officerer og medarbejdere, der har mistet deres kære under pandemien.
 • Bed for gennemførelsen af en række projekter, der har været sat i bero på grund af pandemien.
 • Bed om nye territoriale og internationale finansieringsmuligheder for nuværende og kommende tiltag.
 • Bed om tilstrækkelig accept hos alle territoriets officerer i forbindelse med et nyt finansielt system, der er ved at blive implementeret.
 • Bed om, at genbrugsbutikkernes driftsindtægter vil vokse mere og mere til støtte for vores sociale mission.
 • Bed om, at officerer, salvationister og venner vil forpligte sig åndeligt, praktisk og økonomisk til Frelsens Hærs mission.
Scroll to Top