Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier/commands. Denne uges bøn gælder USA’s Vest-territorium

Bønnefokus 13. – 19. december 2021
USA’S VEST-TERRITORIUM
Territorialledere: Kommandørerne Douglas og Colleen Riley

Bønneemner:

  • Bed for alle de mænd, kvinder og børn, der er berørt af Frelsens Hærs tjeneste i USA’s Vest-territorium. Eksempelvis gennem bespisning, krisecentre, social indsats, gudstjenester, fødevarebokse, lejehjælp etc. Må Gud berøre deres liv på mirakuløs vis.
  • Bed for for alle vore officerer, medarbejdere og frivilliges sundhed og sikkerhed, mens de fortsat gør tjeneste og gør deres til at bevæge missionen fremad i denne tid.
  • Bed om, at Gud fortsat vil give visdom og vejledning, når vi beder om vækkelse i hans kirke. Vi ønsker, at kvinder, mænd, piger og drenge skal lære frelserens forløsende nåde at kende.
  • Må Guds navn til stadighed blive herliggjort i vort territorium, idet vi tjener ham med glæde.
Scroll to Top