Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier/commands. Denne uges bøn gælder DR Congo territorium.

Bønnefokus 24. – 30. januar 2022
DR CONGO TERRITORIUM
Territorialledere: Obersterne Arschette og Daniel Moukoko

Bønneemner:

  • Bed om en åndelig opvågnen i hele DR Congos territorium. Må Gud helliggøre salvationisterne og lade dem, der er helliggjorte, hellige sig endnu mere, og de, der er født på ny, indvie sig. Og lad dem, der endnu ikke er frelst, blive udfriet fra djævelens greb og blive frelst ved tro på vor Herre Jesus Kristus.
  • Bed om, at den territoriale strategiplan må føre til positive resultater til Guds ære. 
  • Bed om, at officerer og soldater vil praktisere det Guds ord, de prædiker, og at manges levevis må blive forvandlet i henhold til Guds vilje.
  • Bed om, at korps uden officerer, må blive besatte, og af mange soldater må svare på Guds kald. 
  • Bed for korpsenes tjeneste, og at mange sjæle i territoriet må blive frelst.
  • Bed om, at territoriet må blive økonomisk selvfinansierende.
  • Bed om, at soldater og officerer må få et dybere åndeligt liv.
  • Bed om pågribelse af væbnede oprørsgrupper og for fred og sikkerhed i den østlige del af DR Congo.
Scroll to Top