Bogen ’Road to Redemption’ skildrer bibelhistorien som en episk fortælling

Den canadiske frelsesofficer, major Max Sturge har sammen med Frelsens Hær i Canada udgivet bogen, Road to Redemption (Vejen til forløsning), der skildrer frelseshistorien som et episk drama fra 1. Mosebog til Åbenbaringsbogen. Bogen er tænkt som lettilgængelig guide til de bibelske fortællinger i sin helhed. Den er gratis og fås kun som e-bog og pdf.

Har du nogen sinde prøvet at læse Bibelen lige igennem? Måske er du løbet tør for brændstof fra 3. Mosebog eller blevet forvirret af Daniels profetiske skrifter. Undrede du dig over salmernes betydning, eller drog et lettelsens suk, da du nåede frem til evangelierne? Kan du udskille apostlen Paulus’ breve eller dechifrere det fascinerende billedsprog i Åbenbaringsbogen?

Den gode nyhed er, at Bibelen er lettere at forstå, når den betragtes som et overordnet drama fra 1. Mosebog til Johannes Åbenbaring.

Bogen er gratis som e-bog og pdf via store.salvationarmy.ca – eller ved at klikke på bogen her over.

Guider læseren gennem Guds missionshistorie

Major Max Sturges nye bog, Road to Redemption – Tracing God’s Rescue Plan Through His Mission People, guider læseren gennem Guds missionshistorie om forløsning af den faldne menneskehed, først gennem Israel, derefter gennem Jesus og kirkens fødsel.

Road to Redemption, der er godkendt af Frelsens Hærs verdensleder, general Brian Peddle og udgivet af Canada og Bermuda territoriums Triumph Publishing, er kun tilgængelig som e-bog eller printbart pdf-format uden omkostninger.

Den er perfekt til både personlig fordybelse eller gruppestudie. Hvert kapitel rummer således spørgsmål, der lægger op til refleksion eller at facilitere en diskussion.

Den nu pensionerede major Sturge har 41-års tjeneste bag sig som engageret underviser, forkynder og officer i Frelsens Hær, heraf 27 år på korps og seks år som underviser i bibelske studier og teologi på officersskolen i St. John’s, Newfoundland.

Bevæggrundene til at skrive Road to Redemption og hvilket udbytte, han håber, læserne vil få af at læse bogen, skildres herunder.

  • Hvorfor skrev du Road to Redemption?

Jeg har taget bibelske studier på flere kristne uddannelsesinstitutioner, men jeg indså undervejs, at der manglede noget i min forståelse af Skriften som helhed. Den bibelske kanon er en episk historie om Gud og Israel, hans missionsfolk, og en dramatisk, gradvis opfyldelse af hans frelsesplan for menneskeheden gennem dem.

Jeg skrev Road to Redemption for at hjælpe læserne til at forstå, hvordan denne saga strækker sig fra 1. Mosebog til Åbenbaringsbogen. Jeg håber, at deres kundskab og påskønnelse af Bibelen og dens forfattere må blive styrket, når de ser, hvor storslået Bibelens historie er.

  • Hvad er formålet med Road to Redemption?

Modenhed i kristent discipelskab forudsætter, at vi kender Guds ord “fuldt ud” (Kolossenserbrevet 1,25).

Den historiefortællende tilgang til Road to Redemption er en unik måde at hjælpe læserne til at opleve det storslåede forløb af frelseshistorie fra skabelse til nyskabelse.

De vil blive udsat for dele af mange bøger i Bibelen, men uden at blive distraheret af for mange detaljer. Forhåbentlig vil det skærpe deres appetit på at grave dybere i Guds ords rigdomme.

  • Hvordan har det beriget dit eget liv at skrive denne bog?

Det tydeliggjorde min forståelse af nogle overvejelser, såsom, hvorfor det jødiske folk og især de israelske ledere, ikke kunne se, at Jesus var den, der ville dø for deres og verdens synder?

Ligeledes har jeg længe sat stor pris på Guds kærlighed, men forløbet med det stædigt, syndige Israel gennem mange århundreder fremkaldte min dybe taknemmelighed for hans tålmodighed med mig og alle os, der er klar over vores mangelfulde menneskelige natur.

  • Hvordan håber du at se bogen anvendt både i og uden for Frelsens Hær?

Road to Redemption er min gave til både medlemmer og ikke-medlemmer af Frelsens Hær for såvel deres bibelske og teologiske berigelse.

Den rummer spørgsmål i slutningen af hver lektion samt online-ressourcer, såsom links til animerede videoer, der giver sammenhæng for den bibelske fortælling.

Dette kan bruges som en discipelskabs-ressource til diskussion i smågrupper, i undervisningslokaler, som et genopfriskningskursus for erfarne troende og som en introduktion til Bibelen for dem, der er nye i den kristne tro.

Jeg tror også, at idet Road to Redemption ikke fokuserer på et enkelt kulturelt perspektiv, kan det være en effektiv discipelskabs-ressource i Hærens sammenhænge rundt om i verden.

Ved at bogen stilles gratis til rådighed, både som e-bog og i pdf-format, beder jeg til, at dens rækkevidde vil strække sig vidt og bredt.

Road to Redemption af Max Sturge er på 172. sider. Udgivet af Frelsens Hær i Canada og Bermuda. Bogen er gratis tilgængelig som e-bog og pdf via store.salvationarmy.ca – eller ved at klikke på bogen her over.

Mere bogtema i næste udgave af Vision Mission

Artiklen her har været bragt i Salvationist i Canada og kan også læses i den næste udgave af Vision Mission.

Det kommende – og længe ventede – nummer er trykt og vil inden længe være på gaden.

Blandt gode, trosstyrkende beretninger vil bladet i tråd med omtalen herover denne gang have et særligt fokus på læsestof til fordybelse og opbyggelse.

For alle med mail-adgang til FH-portalens funktioner, kan Vision Mission nr. 65 allerede nu læses som pdf-version via fanen ’Ressourcer/medlemsressourcer’ øverst her på portalen.

For øvrige læsere er den printede udgave forhåbentlig værd at vente på.

Scroll to Top