Frelsens Hærs verdensleder: Bed for fred

General Brian Peddle, Frelsens Hær verdensleder, opfordrer den internationale Frelsens Hær til at bede for en diplomatisk løsning på konflikten mellem Rusland og Ukraine.

”Vores tjeneste for Guds rige rækker ud over nationale grænser, national identitet, fordomme eller forskelsbehandling. Vi har officerer, der tjener i både Rusland og Ukraine, og jeg tilskynder dig til at bede for dem og for alle, der sørger, mens denne krise udspiller sig. Vi beder for en diplomatisk løsning på denne konflikt og for, at freden hurtigt må vende tilbage for at undgå yderligere tab af menneskeliv,” siger han.

Generalen betoner ligeledes det pres, der rammer Frelsens Hærs officerer i begge lande og takker dem for deres tjeneste.

”Vi er forfærdede over tabet af liv og står i solidaritet med vore brødre og søstre i Kristus, mens de vedbliver med at tjene deres samfund,” lyder det fra verdenslederen, der opfordrer alle til støtte de berørte i forbøn.

Scroll to Top