Opråb om bøn

Kære alle kollegaer og venner i Frelsens Hær!

Det er ingen hemmelighed, at vi som kristne tror på bøn. Ikke alene tror vi på bøn, men hele Bibelen og ikke mindst Jesus selv, peger på bøn som en selvfølgelig dialog med Gud og som en forpligtelse. Jesus sagde: ”Når I beder”, ikke ”hvis I beder”.

Jeg skriver til jer nu, ikke fordi der præcis i dag er et mere akut behov for bøn end andre dage. Men i den senere tid er det blevet stadigt mere vigtigt for mig, at vi påminder hinanden om bønnens privilegium, mulighed og magt. To års pandemitilstand med fortsat mange syge og situationen i Ukraine har indflydelse på mig denne dag, og vi føler os måske små og magtesløse. Derfor er det naturlig at bede for både disse situationer og ”i alle forhold bringe jeres ønsker frem for Gud i bøn og påkaldelse med tak” (Fil. 4.7), både som enkeltpersoner, som Frelsens Hær og som samfund.

I bønnens verden er tak og lovprisning en vigtig del. Jeg vil gerne takke jer alle og også takke Gud for både de bønner I stadig løfter frem for Gud, for mennesker og situationer, muligheder, visdom, vejledning, kraft og for forbøn for alle os, som står med ledelsesansvar. Jeg vil også takke jer alle overfor Gud for de gerninger og den indsats, som gøres, hvor du er, for at mennesker skal blive mødt med Guds livsforvandlende kærlighed og få ”Håb og liv i Jesus”!

Dette er en påmindelse og et opråb om bøn, men også en information om bedeemner, vi ønsker, at alle skal tage med, når vi tænker på Frelsens Hær i Danmark og Grønland. Hver uge har hele den internationale Frelsens Hær et territorium, som alle beder særligt for. Denne uge er det Storbritannien og Irland territorium, vi beder for. Hver mandag morgen præsenteres ugens internationale bedeemner på FH-portalen. I ugen 21-27. marts er det vort territorium, Danmark og Grønland, som hele verden beder for.

Jeg inviterer jer alle til at være med og bede for vore bedeemner, som løftes op denne specielle uge. Men for os herhjemme opfordres vi til at tage dette med allerede nu og i tiden fremover. Du finder bedeemnerne under denne hilsen.

Jesus kalder os ikke til passivitet og fatalisme (skæbnetro), nej han beder os om at handle aktivt, i gerning, i ord og i bøn, når han i Matt. 7, 7-8 siger: ”Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får; og den, som søger, finder; og den, som banker på, lukkes der op for.”

Må Gud velsigne jer alle!

Jan Risan
Territorialleder

Bedeemner for Danmark og Grønland Territorium

  • Vi beder om, at visionen “Håb og liv i Jesus” gennemsyrer hele territoriet, og at dette sker både ved Åndens kraft og fornyelse, og ved at vi lærer af alle de gode eksempler på livsforvandling, der finder sted i vores korps og programmer.
  • Vi beder for territoriets enhed: At alle, officerer, soldater, civile medlemmer, frivillige, ansatte, gæster og donorer føler sig inkluderet i missionen.
  • Vi beder om, at den gode implementering af den nye ledelsesmodel og -principper (Governance) fortsætter og bidrager til øget deltagelse, ansvarlighed og åbenhed i hele Frelsens Hær.
  • Vi beder om, at vi prioriterer rigtigt, og at vi er i stand til at være innovative og relevante i vor tid i vort samfund.
  • Bed om, at vi som kirke må være relevante for den unge generation i vort samfund og kunne tiltrække flere børn, unge og familier.
  • Vi takker for det gode arbejde, der er udført blandt socialt, udsatte i Grønland gennem de sidste ni år og de muligheder, vi nu ser for vækst.
  • Vi takker for en forbedret økonomisk situation, men vi fortsætter med at bede for øget bæredygtighed, især i vore korps.
Scroll to Top