Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier/commands. Denne uges bøn gælder Storbritannien og Irland Territorium

Bønnefokus 21. – 27. februar 2022
STORBRITANNIEN OG IRLAND TERRITORIUM
Territorialledere: Kommandørerne Anthony og Gillian Cotterill

Bønneemner:

  • Vi beder vore salvationist-fæller om forbøn, idet vi engagerer os i vor mission: At forkynde de gode nyheder
  • At tjene andre uden diskrimination
  • At opforstre Jesu disciple
  • At tage vare på skaberværket
  • At søge retfærdighed og forsoning

I løbet af 2021 har vi lyttet til Gud og hinanden i alle sammenhænge. Nu beder vi om dømmekraft, idet vi går fremad og beder til, at missionen vil blomstre på lokalt plan

Vi beder om, at mennesker må respondere, når Gud taler – og for alle, at de må udforske, hvad han kalder dem til at være og gøre, idet vi elsker Gud og andre.

Vi takker Gud for ressourcer, der muliggør mission, og vi beder om visdom og godt forvalterskab for at kunne møde de komplekse behov og efterspørgsler i territoriet.

Scroll to Top