Forflytninger 2022

I løbet af foråret og sommeren 2022 foretages en række forandringer og forflytninger i Frelsens Hær i Danmark og Grønland. Se forflytningslisten herunder.

Pr. 1. marts 2022

Major Jens Nielsen: Teamleder Aarhus og Randers, som en del af opgaven som distriktsleder vest

Pr. 1. juli 2022

Major John Wahl: Korpsleder Valby korps i tillæg til nuværende opgave som kontaktperson/koordinator Roskilde korps

Kaptajn Louise Hull: Korpsleder Templets korps 50% (efter endt barselsorlov) i tillæg til nuværende ordre som Distriktsofficer FHB&U, distrikt øst (50%)

Major Hanne Wahl: Teamleder Templet korps, som en del af opgaven som distriktsleder øst

Øvrige meddelelser

Johannes Danielsen: Korpsleder Esbjerg – forlænges

Lars Barslev: Korpsleder Vejle (deltid)

Louise Mortensen: Teammedarbejder Aarhus og Randers pr. 10. januar 2022 (deltid)

Erik Petersen: Teammedarbejder Aarhus og Randers pr. 14. februar 2022

På vegne af territoriallederen,

Joan Münch
Chefsekretær

Scroll to Top