Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier/commands. Denne uges bøn gælder Uganda Territorium.

Bønnefokus 7. – 13. marts 2022
UGANDA TERRITORIUM
Territorialledere: Obersterne Samuel og Philomina Kwao Oklah

Bønneemner:

  • Bed for Frelsens Hærs internationale sekretær for Afrika
  • Bed for de nuværende territorialledere, obersterne Samuel og Philomina Kwao Oklah’s pensionering i marts
  • Bed for den kommende territorialleder og chefsekretær, at Gud må give dem styrke, visdom og kundskab til at lede Uganda Territorium
  • Bed for færdiggørelsen af en personalebygning ved det territoriale hovedkvarter
  • Bed for færdiggørelse af kadetternes uddannelsen på officersskolen samt deres udnævnelse til officerer
  • Bed for distriktsledere, officerer og underofficerer idet de gør fremskridt og vinder sjæle for Kristus
  • Bed for åndelig vækst blandt vore soldater, og for forvandling, kreativitet og nye muligheder i Uganda Territorium som helhed

Må Gud hjælpe os.

Scroll to Top