Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier/commands. Denne uges bøn gælder Brasilien Territorium.

Bønnefokus 14. – 20. marts 2022
BRASILIEN TERRITORIUM
Territorialledere: Obersterne Wilson og Nara Strasse

Fra territoriet lyder følgende hilsen: Vi er meget taknemmelige for denne interaktion mellem territorier, der rundt om i verden beder for hinanden. Vi sætter derfor pris på muligheden for at præsentere følgende bønneemner fra Brasilien Territorium:

Bønneemner:

  • Bed for hundredårskongressen  for Frelsens Hær i Brasilien med besøg af general Brian Peddle og kommandør Rosalie Peddle
  • Bed for lederskabet på alle niveauer
  • Bed om åndelig fornyelse
  • Bed for udvikling af ungdomsarbejdet
  • Bed for strategisk planlægning: Vækst og udvikling i korpsene, udvikling af sociale projekter, strategier for selvfinansiering og forvaltning
  • Bed for implementeringen af governance-principper
  • Bed om fysisk og åndelig sundhed og sikkerhed for officerer, soldater, medarbejdere og deres familier i lyset af de stigende smittetilfælde af omicron-varianten i Brasilien
  • Bed for en tilbagevenden til aktiviteter ansigt til ansigt i vore korps, udposter og sociale enheder i takt med, at Covid-19 pandemien aftager
Scroll to Top