Frelsens Hær er til stede og hjælper midt i nøden i Ukraine

Krigen i Ukraine skaber hver dag nye ofre og sender tusindvis af mennesker på flugt fra krigens gru. Frelsens Hær er til stede midt i nøden og arbejder i ni forskellige byer rundt omkring i Ukraine. Der er også et stort hjælpearbejde i gang i landene, som grænser op til Ukraine såsom Moldova, Rumænien, Polen, Ungarn og Slovakiet.

Hjælpearbejdet i Ukraine

Frelsens Hær har været i Ukraine i 30 år og har aktiviteter i Kyiv, Lviv, Vinnytsia, Dnipro, Kharkiv, Donetsk, Pisochin, Kropyvnytskiy og Novy. Situationen ændrer sig fra time til time. Med jævne mellemrum må Frelsens Hærs folk gå i beskyttelsesrum som alle andre, men så foregår hjælpen derfra. Forleden hjalp Frelsen Hær med modermælkserstatning, bleer og andre fornødenheder, da der en nat blev født 22 børn i metroen i Kyiv, hvor folk havde søgt beskyttelse for angrebene mod byen.

I Dnipro måtte Frelsens Hærs folk ligesom alle andre søge ly i beskyttelsesrum, men allerede en time efter bombardementerne ophørte, var Frelsens Hær tilbage på gaden, hvor de uddelte mad. De serverer dagligt varme måltider ved byens togstation.

Frelsens Hær stiller sig over hele Ukraine til rådighed for mennesker i nød og giver mulighed for overnatning, nødhjælpspakker og uddeler mad.

Stort hjælpearbejde ved Ukraines grænser

Frelsens Hær arbejder også i landene, som grænser op til Ukraine og selv om det nogle steder er en lille Frelsens Hær, så gøres der et stort stykke arbejde.

I Moldova sørger Frelsens Hær for midlertidig indkvartering til flygtninge. Der uddeles måltider, nødhjælpspakker, hygiejneartikler med videre. De hjælper også med at transportere flygtninge fra grænsen til Ukraine videre til Rumænien, så flygtninge kan komme videre på deres rejse. Der er også blevet sendt nødhjælpspakker fra Moldova til et børnesygehus i Odessa.

I Rumænien har Frelsens Hær teams ved grænseovergangene i Siret og Isacca. Her uddeles der mad og nødhjælpspakker. Frelsens Hær bistår også myndighederne i driften af flygtningelejre, hvor hjælperne arbejder i skiftehold. Frelsens Hær hjælper også flygtninge med at udfylde forskellige nødvendige dokumenter og bistår desuden familiemedlemmer og tilrejsende hjælpere med at finde hinanden.

I Polen arbejder Frelsens Hær med at pakke, lagre og uddele nødhjælpspakker til de mange flygtninge, som kommer via Polen. Man følger udviklingen nøje og vurderer behovet for hjælp.

I Slovakiet er der også nødhjælpsteams, som hjælper med husly, mad og nødhjælp og hjælper folk videre, da Slovakiet i høj grad er et transitland for flygtningene.

I Ungarn arbejder man med nødhjælp i form af medicinsk udstyr, tæpper, soveposer og anden akut nødhjælp.

Kendetegnende for situationen i alle de pågældende lande er, at behovene ændrer sig fra dag til dag, men Frelsens Hær overvåger og vurderer situationen. Frelsens Hær uddeler flere steder også information til flygtningene med gode råd og advarsler mod faren for menneskehandel.

Frelsens Hær i Danmark hjælper Ukraine

Frelsens Hær har startet en indsamling til hjælp for ofrene for krigen i Ukraine. Du kan støtte arbejde via MobilePay 625 969, via netbank reg.: 4183 konto: 10120551 eller online på www.frelsenshaer.dk/ukraine

Bidrag til arbejdet med ofrene for krisen i Ukraine sendes videre til arbejdet i de pågældende lande, og det koordineres via Frelsens Hærs internationale nødhjælpsteam.

Frelsens Hær har også kontaktet relevante myndigheder og kommuner i Danmark og har blandt andet tilbudt at stille overnatningsfaciliteter til rådighed forskellige steder i landet. Vi vurderer situationen løbende og er parat til at optrappe indsatsen, når det er nødvendigt

Frelsens Hær i Danmark opdaterer løbende den officielle facebookside https://www.facebook.com/SalvationArmyDK og webside www.frelsenshaer.dk med de seneste nyheder fra hjælpearbejdet i forbindelse med krisen.

Scroll to Top