Opstandelseskraften er tilgængelig i dag

Påskehilsen fra Frelsens Hærs territorialleder, oberstløjtnant Jan Risan.

Kære venner!

Vi befinder os som altid i krydsfeltet mellem fortid og fremtid. Tiden står ikke stille. Men mange af os ønsker os tilbage til en tid, hvor vi var yngre, ting var nemmere og mere inden for både vor kontrol og komfortzone. Sådan tænker jeg ofte, og da måske i lidt bredere forstand end blot de to år med pandemi, som nu er tilbagelagt.

Men fortiden kommer ikke tilbage. Hverken den gode gamle Frelsens Hær, jeg kendte som ung, det mere monokulturelle samfund eller den tid, hvor teknologien ikke styrede så meget af mit liv.

Hvis vi tror, Frelsens Hærs opgave og budskab er relevant for mennesker i dag, må vi være villige til at tage de bedste og mest relevante midler i brug for at kommunikere Guds kærlighed gennem Jesus Kristus til mennesker i dag, der hvor de er at træffe. Vi må åbne op og være synlige med vor invitation til et fællesskab, hvor relationen til Gud er mere end ord på papir.

Alle mennesker har det tilfælles, at ingen af os kender morgendagen. Den er usikker for os alle. For mange, ikke mindst nu med krigstilstande og flygtningestrømme i Europa, giver fremtiden også grund for frygt og uro.

Til alle tider har der vært nød og krig, men nu er det rykket tæt på os. Til alle tider har den verdensvide kirke, som Frelsens Hær er en del af, ligeledes forkyndt, at der er ”håb og liv i Jesus”. Det gør vi også i dag, ligesom vi skal gøre det i fremtiden. Men hvordan? Det inviterer jeg dig til at være med til at svare på – og bede om svar på – der, hvor du og jeg er.

Evangeliet er tidløst og kraftigt, og evangeliets store klimaks står vi nu overfor, når vi skal fejre påske. Hele Bibelen peger mod dens centrum, som er Jesus Kristus. Og hele Jesu gerning og forkyndelse får sit klimaks i påskens fortælling om lidelse, død og besejring af dødskræfterne ved hans opstandelse. Det tror vi på. Opstandelseskraften, Gudsriges magt er tilgængelig i dag uanset omstændigheder som krig, sult, sygdom (pandemi) og al usikkerhed.

Paulus skriver i Filipperbrevet 3, at alt blegner mod det at kende Jesus, og at vi ved troen ”kan kende ham og hans opstandelses kraft og lidelsesfællesskabet med ham” (3.10)

Denne kraft og denne tro er tilgængelig også i dag – i min, vor og verdens situation. Det er det, påskens grænsesprængende budskab drejer sig om. Dette er dybest set ”frelse” – som er navnet, vi bærer i Frelsens Hær. Det er vor programerklæring og vor frimodighed. Lad os aldrig glemme eller nedtone dette!

Jeg inviterer os til at tage påskens budskab til os. Til at forkynde det og reflektere over det i de kommende dage. Slut også op om påskens møder og gudstjenester, der hvor du er. Læs endvidere gerne Frelsens Hærs verdensleder, general Brian Peddles påskebudskab, som bringes på FH-portalen skærtorsdag.

Jeg inviterer jer til at være med i bøn. Bed for verdens frelse. Bed for flygtninge og andre, som lider på grund af krigen i Ukraine. Bed om fred og bed for vore medsoldater og venner i Frelsens Hær i Ukraine, i Rusland og i alle lande, hvor disse udfører eller modtager hjælp.

Jeg vil ønske jer alle Guds velsignelse og en god påske!

Jan Risan
Territorialleder

Scroll to Top