Information fra bestyrelsen

Frelsens Hærs bestyrelse var samlet til bestyrelsesmøde lørdag 8. maj. Det var på mange måder en stor dag, hvor vi gennemgik og godkendte årsregnskabet for 2021, som for første gang i flere år gik i balance, ja, faktisk med et lille overskud, uden at salg af ejendom har være nødvendig for til at lykkes med dette.

Vi er i en sund udvikling med kontrol over økonomien, samtidig med at indtægterne fra testamentariske gaver, gaver fra den danske befolkning og fonde har været bedre end i mange år. De mangeårige underskud i Frelsens Hærs Genbrug er reduceret væsentligt, og det forventes, at vi i 2022 kommer i balance også her.

Det samlede resultat for Frelsens Hær som helhed er, at vi ud fra en total årsomsætning på 103,4 millioner kroner har et netto overskud på 2,3 millioner kroner.

Bestyrelsen er meget taknemlig for den fælles indsats som ligger bag dette resultat, ikke bare ved økonomisk ansvarlighed, men også gennem det gode arbejde med at formidle håb og liv i Jesus og se mennesker blive mødt med kærlighed og omsorg. Vi ser også, at det bærer frugt, ved at mennesker ønsker at støtte op om Frelsens Hær i dag og i fremtiden.

Bestyrelsen vil fremlægge en årsrapport i løbet af sommeren, som både giver flere detaljer og tal og yderligere fortæller om, hvem Frelsens Hær er, og hvad vi laver.

Der har været meget fokus på at få alt det formelle på plads i den nye ledelsesstruktur. Vi er kommet godt i gang og ser frem til sammen med hele Frelsens Hær at bidrage til en videreførelse af vor missionsplan og kunne foretage gode og tydelige prioriteringer for fremtiden i Danmark og Grønland.

Bestyrelsen har fra sin første samling den 2. oktober sidste år været optaget af at skabe en sund kultur og et fælles ejerskab af Frelsens Hærs værdier og etik. Vi ønsker at begynde med os selv, den enkelte af os, og herefter bygge videre med strategidokumenter og planer. Vi står ikke på bar bund. Vi har veldefinerede planer for både ejendom, finans, fundraising, genbrug og Grønland. Men i den kommende tid vil vi invitere jer med til at samtale om, hvad vore værdier betyder for den enkelte af os, for det fællesskab, vi hver især indgår i, og hvordan vi sammen kan arbejde videre for at forbedre dette.

Bestyrelsen er optaget af, at der er en åben og god kommunikation mellem os alle: Bestyrelsen og jer – korps, institutioner og hovedkvarteret. Kommunikation, værdier og kultur er nøgleord fremadrettet.

Bestyrelsen har stor respekt for alt det gode arbejde, som gøres og vil gerne formidle både tillid og støtte, såfremt det tjener vor mission – at ”forkynde evangeliet og møde menneskelige behov” samt vor vision, ”Håb og Liv i Jesus”. Vi ønsker at stå for principperne i den nye ledelsesmodel: Åbenhed, ansvarlighed og god forvaltning.

Bestyrelsen har en årsplan, hvor vi også modtager status og orientering fra de forskellige arbejdsgrene. På det seneste møde var Genbrug og Frelsens Hæs Børn og Unge (FHB&U) i fokus.

Alle store og strategiske beslutninger skal forelægges bestyrelsen, men da skal det være godt forberedt og med en relevant involvering. Vi vil undgå, at alt som ikke kræver hurtige beslutninger, gives den nødvendige tid og gode proces. Planer for 2023 og fremover vil i størst mulig grad komme med i den plan- og budgetproces, som nu starter i efteråret.

Har du tanker og input til, hvad der er vigtig for Frelsens Hær i Danmark og Grønland eller for bestyrelsens arbejde, så tag gerne kontakt. Det kan du gøre direkte til bestyrelsesmedlemmerne når du møder dem, ved at sende en e-mail til [email protected] eller ved at tale med din leder, hvor du er.

Bestyrelsesmedlemmerne står også til disposition, hvis I ønsker at give input og ideer til dem.

For bestyrelsen og med ønske om Guds velsignelse

Jan Risan
Landsleder

Scroll to Top