Frelsens Hærs europæiske lederkonference

Frelsens Hær er til stede i 32 lande i Europa, og for første gang i tre år var den øverste ledelse for alle disse lande samlet til en fem-dages ledelseskonference. Den fandt sted i begyndelsen af maj i Riga, Letland.

Det var Europakontoret under ledelse af kommendørene Eva og Johnny Kleman, som var ansvarlig og tilrettelægger for konferencen. Specielle gæster var kommendørene Bronwyn og Lyndon Buckingham. Han er stabschef (næstkommanderende for Frelsens Hær på verdensplan) og hun verdenssekretær for ”Spiritual Life”. De talte begge to til stor inspiration om, hvad som er vort fokus, Frelsens Hærs vision og understøttede konferensens hovedtema: ”New possible” – ”nye muligheder”.

Frelsens Hær har en stor og stolt historie og har fra starten, ikke mindst da fremgangen var stor, været meget tilpasningsdygtig og relevant for både samfundets behov og samtidens bedste arbejdsmetoder. Der er ligeledes blevet givet rum for kreativitet og allervigtigst: at ”Lytte til Guds stemme, og hvordan han kan åbne vore øjne for både behov og måder at være relevante i vore arbejdsmetoder”.

Alt bygger på Jesu kald til os alle og Frelsens Hærs internationale missionserklæring: at ”Forkynde evangeliet og møde menneskelige behov”. Det er hvert enkelt territorium samt hvert enkelt korps og institution, som har fået overgivet et ansvar for bedst muligt at udøve Frelsens Hærs mission, nationalt og lokalt. Det internationale hovedkvarter vil støtte, koordinere og inspirere med de begrænsede resurser, de har til rådighed.

Territorialleder Jan Risan var blevet bedt om at indlede til en diskussion om fremtidens sociale arbejde. Han understregede, at der er mange gode eksempler og erfaringer, vi kan bygge videre på. Men behov og samfund ændrer sig, og fremtidens bæredygtige korpsfællesskaber vil se meget forskellige ud i forhold til det forrige århundreds indpakning og udtryk. Hvordan det organiseres, er af mindre betydning, da vækst kan ske ud fra en sund udvikling i vore gamle korps, ligesom den kan finde sted ud fra sociale projekter, der udvikler sig til helt nye korpsfællesskaber. Det vigtigste er, at man har en forankring i sund kultur og forenede værdier, og at vi forventer, at Gud kan åbne døre på helt nye og overraskende måder.

Desværre var det naturligt nok ikke muligt for Frelsens Hærs ledelse i Rusland at deltage i konferencen. Men vi fik mulighed for at hilse på dem via Teams, og både de og hele situationen i Ukraine og flygtningesituationen blev også et stort tema. Ekstra hyggeligt var det, at lederne i Polen, vore danske venner, majorerne Camilla og Steven Thomas, var inviteret som specielle gæster.

Vor chefsekretær, Joan Münch fortæller om sine erfaringer fra konferencen: ”Vi fik indblik i, hvordan ønsket fra Salvationister om at bidrage til flygtningekrisen er vokset til en meget stor og velorganiseret indsats for at hjælpe, hvor man kan i alle berørte lande. Oberst Pethybridge, TC i Østeuropa territorium, delte sin store nød for Ukrainske Salvationisters meget udsatte situation. Torsdag morgen under konferencen hørte vi, hvordan alle ukrainske Frelsens Hærs-bygninger var blevet bombet i løbet af natten. Alle vore medarbejdere var heldigvis uskadte i deres beskyttelsesrum.

En afledt effekt af krigen i Ukraine er, at det er blevet endog meget vanskeligt for Frelsens Hær i Rusland at fungere, idet alle internationale organisationer bliver set på med mistro fra magthavernes side.

Konferencen gav rig mulighed for at få ny viden, bygge relationer til ledere i hele Europa og søge Gud i tilbedelse, bøn og forbøn. Vi blev blandt andet mindet om, at administration handler om at bygge Guds rige, og at vi alle har brug for at benytte åndelige discipliner til bevidst dagligt at forbinde os med Gud og knytte os til ham. At alle opgaver bør gøres til en tjeneste.”

I forkant af den europæiske konference var de nordiske lederne samlet. Et hovedtema var, hvordan vi kan sikre den bedst mulige dialog og et hensigtsmæssigt samarbejde i vor fælles nordiske kontekst. Specielle temaer, som blev drøftet her var: Samarbejde om undervisning og udrustning for både officerer, ansatte og medlemmer, udveksling af officerer mellem territorierne, udfordringer knyttet til syn på ægteskab, samliv og identitet og samarbejd mere generelt (for eksempel socialt arbejde, musik og ungdomsarbejde).

Scroll to Top