Information fra ledelsen

Pr. 1. maj 2022

Oberstløjtnant Kjersti Risan er formelt udnævnt som territorial ungdomssekretær (TUS) for Danmark og Grønland territorium. Hun har fungeret i denne stilling siden august 2021, men nu er det formelt godkendt af det internationale hovedkvarter som en tillegsordre til de andre opgaver, hun har i den territoriale ledelse.

Pr. 1. juni 2022

Tønder åbner som udpost med kaptajn Astrid i Hjøllum Christensen som udpostleder. Udposten er under Distrikt Vest. Dette sker i tillæg til projektet, som allerede drives i byen.

Tina Kampfenborg er ansat på deltid i Tønder udpost.

Pr. 1. juli 2022

Majorerne Fanny og Vilhelm Worm har siden 1. januar 1998 varetaget ansvaret for de pensionerede officerers fællesskab. De ønsker at slutte med dette ansvar med udgangen af juni måned 2022. Vi er taknemmelige for den flotte og trofaste indsats, de har gjort i alle disse år. En ny ansvarlig vil blive meddelt senere.

Stillingen som personalechef vil være ubesat indtil januar eller februar 2023. Arbejdsopgaverne vil blive løst internt. Sergent Maj-Britt Lysgaard-Madsen vil varetage opgaver med mærkedage, jubilæer, pensionerede officerer m.v., frem til ny personalechef tiltræder.

Pr. 1. august 2022

Louise Mortensen udnævnes til sergent og optager ordre ved Sønderborg korps.

Lis Hansen overtager som korpsleder i Nykøbing Mors korps som en frivillig tjeneste. Hun afløser feltsergent Ole Christensen, der har varetaget opgaven i 15 år. Vi takker Ole Christensen for denne trofaste tjeneste.

Erik Petersen forlænges i sin ansættelse i korpsteamet Randers/Aarhus.

Johannes Danielsen forlænges ligeledes i sin ansættelse som korpsleder i Esbjerg korps.

Forfremmelser

Kaptajn Kaisa Sørensen forfremmes til major den 4. juli 2022.

Løjtnant Chris Hull forfremmes til kaptajn den 9. juli 2022.

På vegne af territoriallederen

Joan Münch
Chefsekretær

Scroll to Top