Himmelske dage og økumenisk forår

“Brødre og søstre, her ved slutningen af de himmelske dage sendes vi ud på Guds mission, for at gribe fremtiden.”

Sådan lød slutreplikken i går fra præst og generalsekretær i Zimbabwes kirkeråd, Kenneth Mtata ved afslutningsgudstjenesten for Himmelske Dage i Roskilde Domkirke.

Et budskab, der naturligt forenede festivaltemaet, ’Grib fremtiden’ og Jesu missionsbefaling fra Matthæusevangeliet 28,16-20, som blev læst af Frelsens Hærs territorialleder, oberstløjtnant Jan Risan.

Behov for alle gode kræfter

Kommandør Gudrun Lydholm holdt et oplæg om velfærdssamfundets og diakoniens udvikling.

Selvom der forud for gudstjenesten var en kø af kirkegængere langt ned ad domkirkepladsen, var de cirka 1000 forsamlede i kirken fra alle dele af dansk kirkeliv blot et udsnit af det mylder af mennesker, der siden i torsdags havde mødtes på kryds og tværs til mere end 400 events ved den økumeniske kirkefestival.

Både som deltagere og værter bidrog også Frelsens Hær til festivalprogrammet, der med debatter, workshops, teater, gudstjenester, foredrag, andagter, pilgrimsvandringer og koncerter på én gang favnede bredt og forenede et mangfoldigt Guds folk.

Blandt mange emner og erfaringer, der blev delt ved Frelsens Hærs arrangementer, blev netop denne pointe da også et gennemgående perspektiv: At der er behov for alle gode kræfter for at opfylde Guds mission.

Forandringer sker i enhed

Kaptajn John Clifton opfordrede til at skabe resultater i fællesskab med andre.

”Forandringer sker altid i enhed – gennem teamwork,” lød det således fra kaptajn John Clifton, der under overskriften ’Roll up our sleeves’ fortalte om et vellykket projekt, der siden februar 2020 har givet hjemløse i Illford i Østlondon tag overhovedet og nyt håb. Ikke som en solo-indsats fra Frelsens Hær, men som et fællesprojekt, hvor et stærkt team blev sammensat af mange forskellige aktører af indflydelsesrige religiøse og politiske ledere.

”Vi kan ikke gøre alting selv, men må inddrage stærke kræfter i samfundet, både andre kirker, organisationer og myndigheder,” lød den indbyggede opfordring fra den engelske gæstetaler, hvis erfaringer intuitivt flugtede med et tilsvarende budskab fra en anden gæst, nemlig kommandør Hannelise Tvedt, der står i spidsen for Frelsens Hær i Holland, Tjekkiet og Slovakiet.

Kommandør Hannelise Tvedt opmuntrede til personligt at gøre en forskel både åndeligt og socialt.

Under et oplæg om ’Jesus og retfærdighed’ mindede hun de fremmødte om en række personligheder, som både historisk og i nutiden har gjort en forskel, fordi mennesker omsatte deres tro i tjeneste – og fordi andre lod sig gribe af samme vision.

Et oplagt eksempel var naturligvis Frelsens Hærs grundlæggere, William og Catherine Booth, hvis vision i dag er vokset til en bevægelse, der har spredt sig til 132 lande. Et andet var hendes egen søster, kommandør Birgitte Brekke-Clifton, der for år tilbage under sit virke i Bangladesh blev berørt af den armod, hun så i Dhakas slum, hvilket førte til udviklingen af Frelsens Hærs ‘trade for hope’-koncept, Others. I tillæg til disse fremdrog hun også visionære skikkelser som Moder Teresa, Martin Luther King med flere, hvis engagement smittede af på andre.

Verdens sociale ulighed blev anskueliggjort ved en dyst på ulige vilkår mellem oberstløjtnant Kjersti Risan og løjtnant Benny Munk.

”Undervurder aldrig, hvad der kan komme ud af det, der griber ét menneske,” erklærede den danskfødte hærchef, der tidligere har stået i spidsen for Frelsens Hær i Danmark og her, selv har sat markante aftryk ved at mobilisere og inddrage forskellige aktører om samme mål – at formidle budskabet om Jesus og social retfærdighed.

Et økumenisk forår i bogform

Generalsekretær i Danske Kirkers Råd, Mads Christoffersen og oberstløjtnant Jan Risan ved boglanceringen.

Et stærkt udtryk for enhed på tværs af kirkeskel blev også under Himmelske Dage markeret ved, at bogen, ‘Kirken den er… om kirker og kristne i Danmark – fortalt af dem selv’, officielt blev lanceret. En ny bog, hvori et bredt udsnit af danske kirkesamfund med egne ord beskriver deres trosgrundlag og virke i Danmark. Bag kapitlet om Frelsens Hær står oberstløjtnant Jan Risan og kommandør Gudrun Lydholm.

Mads Christoffersen præsenterede ny bog om dansk kirkeliv og talte om et økumenisk forår.

Bogen er udgivet af Danske Kirkers Råd i samarbejde med Teologi for Lægfolk og er en opfølgning på en tilsvarende bogudgivelse for 25 år siden. En detalje, generalsekretæren for Danske Kirkers Råd, Mads Christoffersen benyttede til at påpege den positive økumeniske udvikling, der gennem en lang årrække har kendetegnet dansk kirkeliv.

”Der er sket meget i dansk kirkeliv de seneste 25 år. Man kan ligefrem tale om et økumenisk forår, og det afspejler bogen sagde han og tilføjede med et glimt i øjet:

”Jeg kan derfor helt afvise, at de lidt kølige temperaturer under Himmelske Dage afspejler den økumeniske temperatur i Danmark.”

Ind i fremtiden og ud i mission

Valby Musikkorps gav friluftskoncert i Palægården ved siden af Roskilde Domkirke.

Trods kølige vindpust og himmelsk nedbør blev der dog også plads til mange skønne solskinstimer under festivalen, hvilket blandt andet blev benyttet af Valby Musikkorps, der med smældende brassmusik indbød til friluftskoncert for mange tilhørere i Palægården.

Major Joan Münch var opponent ved en debat om FN’s udviklingsmål om afskaffelse af fattigdom.

Foruden musikanterne satte også officerer og andre frelserfolk et synligt og positivt præg på den tværkirkelige event, både ved arrangementer i Frelsens Hærs regi og ved at lade sig inspirere og udfordre i mødet med trossøskende fra et levende kirkeliv i forårshumør – og ved at lade sig gribe og sende ind i fremtiden og ud i mission.

Se udvalgte glimt fra Himmelske Dage herunder.

Scroll to Top