Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier/commands. Denne uges bøn gælder Finland og Estland territorium.

Bønnefokus 30. maj – 5. juni 2022
FINLAND OG ESTLAND TERRITORIUM
Territoriale ledere: Obersterne Anne-Dore og Patrick Naud   

Bønneemner:

I 2022 fejrer Frelsens Hær i Finland 100 år med kvindearbejde:

  • Bed om, at året må være en god anledning til et fornyet engagement i forhold til unge gennem missionen blandt kvinder og familier.
  • Bed for en særlig kvindekonference, der er planlagt til den 14. – 15. oktober i Helsinki.
  • Bed for et stort festmøde i Templet i Helsinki om eftermiddagen den 15. oktober med særlige gæster, medlemmer og venner af Frelsens Hær.

Efter den langstrakte Covid-19-pandemi, der stadig pågår:

  • Bed om, at officererne må blive styrket og opmuntret til at udvikle nye muligheder for mission og tjeneste for alle generationer.

Vær med til at bede:

  • For nye mennesker, der i korps, udposter og sociale institutioner kommer til tro.
  • For nye medlemmer, der forpligter sig som soldater, juniorsoldater, underofficerer og civile medlemmer.
  • For nye aspiranter og kadetter.
  • For udviklingen af vores strategi med henblik på at finde nye veje til kreative og innovative aktiviteter.
Scroll to Top