Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier/commands. Denne uges bøn gælder Frankrig og Belgiens territorium.

Bønnefokus 4. – 10. juli 2022
FRANKRIG OG BELGIENS TERRITORIUM
Territoriale ledere: Obersterne Jacques og Claude-Evelyne Donzé

Officerer og ledere i Frankrig og Belgiens territorium er taknemlige for bønnen fra vores internationale Frelsens Hær-familie.

Bønneemner:

Forflytninger

Bed for de af vore officerer, der skal flytte i løbet af juli, at forflytningerne både i tjenesten og på et personligt plan må blive beriget af Gud på måder, der overgår, hvad de kunne forvente eller forestille sig.

Vort territorium har undergået betydelige forandringer i den øverste ledelse grundet internationale forflytninger og pensioneringer. Bed om Helligåndens kraft over disse forandringer.

Covid-19

Den 5. bølge af Covid-19 er skyllet gennem det aktive officerskorps. Bed gerne om restitution af deres helbred. Bed om, at de må tage sig den nødvendige tid til at komme sig og genvinde deres helbred, inden de vender tilbage til deres virke.

I lighed med resten af verden har Covid-19 også påvirket vores korpsarbejde i Frankrig og Belgien. Bed om, at vore tjeneste-teams må hvile i Gud og lytte til Helligåndens røst, når han anviser vejen frem. Må hvert tjenesteområde være åbne for den åndelige udfordring til ikke at være tilbageskuende, men se fremad til Guds ære og mennesker frelse.

Ukraine

Vi er et territorium, der modtager flygtninge fra Ukraine. Bed om klarhed for os omkring, hvordan vi fortsat kan drage omsorg for disse enkeltpersoner og familier, når vi favner dem. Vi ønsker at møde deres behov, så de oplever sig som værdsatte mennesker, der hører til i et fællesskab, præget af tryghed og Guds kærlighed.

Tak for jeres fortsatte bøn for vor tjeneste.

Scroll to Top