Internationalt symposium i Singapore om seksualitet og samliv

Delegater fra hele verden er i disse dage samlet i Singapore til et internationalt symposium om ‘menneskelig seksualitet’. Målet er gensidig læring og inputs til Frelsens Hærs fortsatte internationale drøftelser af emnet. Fra Frelsens Hær i Danmark deltager medlem af det etiske råd, major Eva Welander.

I dagene 30. juli – 6. august er 119 delegater fra den internationale Frelsens Hær samlet til det første internationale symposium med fokus på seksualitet og samliv. Hovedtemaerne er blandt andet ægteskab, homoseksuelle forhold, sex uden for ægteskabet, tvangsægteskab, og pornografi.

Med afsæt i oplæg fra en række kyndige oplægsholdere og gruppesamtaler vil bibelske og etiske aspekter blive sat under lup. Perspektiver og prioriteringer vil givetvis variere afhængigt af delegaternes geografiske og kulturelle kontekst, hvorfor gensidig læring og indsigt er den primære målsætning. Håbet er endvidere, at drøftelserne vil kvalificere den fortsatte samtale om disse emner.

Foruden at lytte konstruktivt til hinanden lægger symposiet stor vægt på at lytte til Gud. En bedende indstilling og lydhørhed for Guds stemme er således også et væsentligt element ved den internationale sammenkomst.

Ligeledes opfordrer Frelsens Hærs internationale hovedkvarter derfor alle salvationister verden rundt til at bede for delegaterne og de vigtige emner, der er på dagsordenen i Singapore.

Scroll to Top