Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier/commands. Denne uges bøn gælder Tyskland, Litauen og Polen Territorium.

Bønnefokus 8. – 14. august 2022
TYSKLAND, LITHAUEN OG POLEN TERRITORIUM
Territorialledere: Obersterne Herve og Deborah Cachelin  

Bønneemner:

Litauen

 • Bed om, at der må opstå en sult efter Gud i Litauen.
 • Bed om, at kristne må forpligte sig og påtage sig ansvar for hinanden, deres kirker, evangelisering og deres land.
 • Bed om, at kristne må lytte til Guds stemme i den aktuelle geopolitisk vanskelige situation og være vidner for ham.
 • Bed om, at vi som Frelsens Hær må være til velsignelse for mennesker og lede dem ind i et stærk forhold til Jesus.

Polen

 • Bed om, at Gud vil lede og vejlede den nyoprettede Frelsens Hærs Fond, mens den forbereder åbningen af Frelsens Hærs første velgørenhedsbutik i Polen.
 • Bed for de familier, der deltager i dette års regionale familielejr samt for lejrteamet, idet de forsøger at opmuntre, tilbyde følgeskab og formidle evangeliet. Bed om, at Guds nærvær må mærkes stærkt under hele ugens aktiviteter.
 • Pris Gud for det arbejde, der udføres på korpsniveau blandt de ukrainske flygtninge. Bed om, at flygtningene må finde sig til rette i og føle sig som en del af korpsfamilien og de programmer, der tilbydes dem. Bed også om fortsat og fornyet styrke til officerer, soldater og frivillige, der arbejder utrætteligt for at imødekomme flygtningenes behov.

Tyskland

Vi takker Gud

 • for det kærlige nærvær og de gode ord og gerninger, der dagligt udleves af folk i Frelsens Hærs korps, projekter, sociale institutioner og på hovedkvarteret.
 • For stadigt nye ideer og kreative løsninger midt i daglige udfordringer og løbende ’byggepladser’.
 • for en aspirant, der netop er blevet antaget som kadet.

Vi beder til Gud

 • for indbyrdes tålmodighed i den forandringsproces, territoriet gennem en årrække har været i gang med.
 • for et godt skifte for de territoriale ledere, der går på pension og flytter til et andet territorium.
 • for en god indgang for de nye territorialledere, idet de forlader én international zone med dens kultur og etablerer sig i dette nye, kulturelt anderledes territorium. Bed om et godt samspil og gensidig forståelse på trods af sprogbarrierer.
 • for overgangsperioden hen over sommeren, indtil de nye lederes ankomst, samt de ansvarsområder og opgaver, der i mellemtiden må håndteres af andre på hovedkvarteret.
 • for hans omsorg i de mange udfordringer, som lederne i korps, projekter, sociale institutioner og på hovedkvarteret dagligt stilles over for. Bed om, at vi må se hans arbejde bekræftet midt i hverdagen.
 • for kadettens og hans familie, idet han påbegynder sin officersuddanne i kombination med korpsarbejde.

For vort territorium

 • Covid-19 er stadig aktiv aktuel, og mange mennesker er stedvist smittet og påvirket af eftervirkninger. Bed om Guds helbredende nærvær.
 • Alle tre lande i territoriet modtager flygtninge fra Ukraine. Bed om visdom for, hvordan man byder disse mennesker velkommen og tager sig af dem og bed om, at omsorgspersoner og hjælpearbejdere må møde disse udfordringer med visdom.
 • Bed for hvert land og dets nationale, åndelige udfordringer – i takt med, at truslen og frygten for en større europæisk militærkonflikt breder sig. Bed om villighed til at lytte til Guds røst og søge ham som et sikkert værn (Salme 43).
 • Bed om, at vi må være lydhøre over for Helligåndens værk og lydige mod hans ledelse, både i vort personlige liv og sammen på alle niveauer.

Må du blive rigt velsignet ved at støtte vort territorium i bøn.

Danske officerer i territoriet:

Tre danske officerer gør for tiden tjeneste i Tyskland, Litauen og Polen Territorium.

Scroll to Top