Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier/commands. Denne uges bøn gælder Korea territorium.

Bønnefokus 22. – 28. august 2022
KOREA TERRITORIUM
Territorialledere: Kommandørerne Man-hee og Stephanie Chang

Bønneemner:

  • Bed om hurtig en omstillingsevne til at kunne virke i hastigt skiftende sociale miljøer for mission.
  • Bed om en effektiv forvaltning og anvendelse af menneskelige og materielle ressourcer.
  • Bed om medlemmernes empati og forståelse for reformer og fornyelse med tanke på nye generationer.
  • Bed for omstruktureringer og omprioriteringer af socialtjenesten i overensstemmelse med Hærens identitet og de sociale behov.
  • Bed for en effektiv ejendomsudvikling og investeringer i fremtiden.

Vi takker Gud for den nåde, der vil udøses gennem vor fællesbøn.

Må Herren velsigne jer.

Scroll to Top