Frelsens Hær repræsenteret ved Kirkernes Verdensråds generalforsamling

Da den Kirkernes Verdensråd i dagene 31. august – 8 september var samlet i Karlsruhe, Tyskland til sin 11. generalforsamling, var det med seks repræsentanter fra Frelsens Hær. Sammen med mere end 3500 kirkeledere og repræsentanter var de forenet under temaet ’Kristi kærlighed bevæger verden til forsoning og enhed’.

Det, der i stigende grad kendetegner Kirkernes Verdensråd (KV) er, at det aktivistiske aspekt fylder mindre, mens selve det at være et mødested for kirken i al dens mangfoldighed – bundet sammen af den nikænske trosbekendelse – er det primære mål.

Det var også tilgangen, da den ni dage lange sammenkomst blev åbnet af moderatoren for KV’s centralkomité, Dr. Agnes Abuom fra Den Anglikanske Kirke i Kenya. ”Helt grundlæggende for KV og den økumeniske bevægelse er relationer. Vi møder hinanden i al vores egenart, genkender en næste i det fremartede og oplever en enhed i mangfoldighed,” sagde hun i åbningsmødet, der desuden havde Tysklands præsident, Frank-Walter Steinmeier som gæstetaler.

Bevægende fællesbøn

Hver dag blev indledt med morgenbøn, hvilket ligeledes afspejlede den rige mangfoldighed af kulturer og spiritualitet i de 352 forskellige kirker, der var repræsenteret. Frelsens Hærs var også repræsenteret i disse samlinger, hvor kommandør Jane Paone, der er Frelsens Hærs internationale sekretær for økumeniske relationer, bistod med at lede bønnen fra hovedscenen på generalforsamlingens næstsidste morgen. Efter bønnen indbød hun deltagerne til et fælles Fadervor, hvor alle bad på sit eget sprog.

”At høre den store forsamling hæve deres stemmer i denne bøn, var en meget bevægende oplevelse,” lød det fra hende efterfølgende.


Samtaler og anbefalinger

Daglige plenarmøder behandlede aktuelle bekymringer, såsom krigen i Ukraine, klimakrisen, kirkens fælles vidnesbyrd samt social retfærdighed og menneskelig værdighed. Deltagerne mødtes derudover i mindre grupper for at reflektere over disse temaer.

Små samtalegrupper mødtes også for at diskutere og komme med anbefalinger om 23 spørgsmål, lige fra evangelisering over skabelsesretfærdighed til interreligiøs dialog og teologisk uddannelse. En enhedserklæring, der blev udsendt ved forsamlingens afslutning, henviste til en ‘hjertets økumeni’, hvor ‘en Kristuslignende kærlighed bevæger os til at vandre ærligt og helhjertet ved siden af hinanden, til at prøve at se verden gennem andres øjne, til at have medfølelse med hinanden og til at opbygge den tillid, der er en så vigtig del af vor økumeniske rejse.’


Korpsbesøg og kirkelig enhed

Om søndagen blev Frelsens Hærs delegerede budt velkommen i Mannheim korps, hvor de deltog i gudstjenesten. Løjtnant Jonny Whitmore fra det britiske og irske territorium aflagde vidnesbyrd og kommandør Jane Paone var prædikant. Efterfølgende var der fællesspisning med medlemmer af korpset, hvor chefsekretæren, oberstløjtnant Hartmut Leisinger, fortalte om Frelsens Hærs arbejde i Tyskland, Litauen og Polen.

Som opsummering over generalforsamlingen pegede kommandør Paone på dens betydning for synliggørelse af kirkens enhed og kærlighed. ”Det står klart efter disse dage, at den eneste måde at nå vores splittede verden på er, at enhver efterfølger af Kristus viser sin kærlighed til verden, begyndende med sin næste. Det er ligeledes op til os at handle retfærdigt, elske barmhjertigt og vandre ydmygt med vores Gud. Det er vores bøn, at vor aktive deltagelse i at vise Kristi kærlighed, må bevæge både os og verden til forsoning og enhed,” sagde hun.

Frelsens Hærs repræsentation

Kommandør Paone, der er medlem af KV’s centralkomité, stod i spidsen for Frelsens Hærs delegation, som bestod af europæisk sekretær for økumeniske relationer, kommandør Vibeke Krommenhoek, international sekretær for kapacitetsudvikling og uddannelse, oberst Bishow Samhika samt henholdsvis oberstløjtnant Karen Shakespeare, territorial økumenisk sekretær oberstløjtnant Jonathan Roberts og løjtnant Jonny Whitmore fra det britiske og irske territorium. Herudover deltog også løjtnant Franziska Hari fra Frankrig og Belgiens territorium i den økumeniske ungdomssamling forud for generalforsamlingen.

Fakta:

Frelsens Hær er har observatørstatus i Kirkernes Verdensråd, som blev grundlagt i 1948 for at arbejde for den økumeniske sag. Generalforsamlingen afholdes normalt hvert ottende år, men denne samling fandt sted med et års forsinkelse på grund af Covid-19-pandemien. Den seneste samling forud for dette fandt sted i Busan, Korea i 2013.

Læs mere om Kirkens Verdensråd ved at klikke her.

Scroll to Top