Information fra ledelsen

Forfremmelser:

Pr. 1. november 2022

Kaptajn Magdalena Pedersen til major

Kaptajn Ib Worm til major

Kaptajn Jeanette Worm til major

Løjtnant Ingrid Munk til kaptajn

Pr. 15. november 2022

Kaptajn Magnus Haraldsen til major

Udnævnelser:

Pr. 11. december 2022

Tina Kampfenborg bliver sergent og får ordre som udpostassistent, Tønder

Pr. 18. december 2022

Lis Hansen bliver sergent og får ordre som korpsleder, Nykøbing Mors (frivillig)

Ny ordre:

Pr. 1. januar 2023

Major Ingelise Larsen – Ansvarlig for de pensionerede officerers forening og ressourceofficer distrikt vest

På vegne af territoriallederen

Joan Münch
Chefsekretær

Scroll to Top