Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier/commands. Denne uges bøn gælder Papua Ny Guinea og Salomonøernes territorium.

Bønnefokus 31. oktober – 6. november 2022
PAPUA NY GUINEA OG SALOMONØERNES TERRITORIUM
Territorialledere: Obersterne Garth og Patti Niemand

Bønneemner:

  • Tak Herren for, at territoriet trods mange udfordringer fortsætter med at plante nye menigheder, indvie nye soldater og øge dets aktive officerskorps år for år.
  • Bed for vore officerers fysiske sundhed. Mange gør tjeneste i fjerntliggende områder af territoriet, ligesom de må leve med et utilstrækkeligt nationalt sundhedssystem.
  • Bed for de af vore officerers børn, der er adskilt fra deres forældre på grund af mangel på tilstrækkelig skolegang i store dele af Papua Ny Guinea.  Vi takker Gud for den internationale støtte, der gør det muligt for territoriet at dække udgifterne til skolepenge for officerernes børn.
  • Bed for lederskabet på Salomonøerne, majorerne Robert og Vanessa Evans, idet de ihærdigt implementerer deres distriktsudviklingsstrategi for at udvikle lokale ledere, forbedre økonomisk bæredygtighed og øge deres missionale fodaftryk.
  • Bed for den fortsatte implementering af den territoriale strategiplan: Rebuild-Restore-Renew-2025 (genopbyg-genopret-forny-2025), idet vi adresserer territoriets prioriteter under søjlerne, helliggørelse, tjeneste, bæredygtighed og strategi.
  • Bed for forberedelserne til ordinations-arrangementer på de to campusser, Port Moresby og Kainantu, i henholdsvis slutningen af november og begyndelsen af december.
  • Bed for lanceringen af det territoriale tema for 2023: ‘Regeneration’. “Jeg fæster sener på jer, dækker jer med kød, trækker hud over jer og giver jer livsånde, så I bliver levende. Så skal I forstå, at jeg er Herren.” (Ezekiels Bog 37,6). Må Helligånden puste nyt liv i sit folk og bevare os hellige, trofaste og virksomme.
  • Tak Gud for de mange unge i Frelsens Hær og bed for deres beskyttelse, og for at de må nå deres fulde potentiale i kirken såvel som i landene, Papua Ny Guinea og Salomonøerne.
  • Bed om, at salvationisterne må modnes i deres tro på Herren Jesus Kristus, og at de effektivt må kunne nå ud til dem, der endnu ikke er frelst.
Scroll to Top