Officerssamling inspirerede til lokal synlighed og nærvær

Korpsledere og aktive officerer blev ved en inspirationssamling på Svendborg Vandrehjem den 24.-25. oktober udfordret til både at være til tjeneste og tilgængelige i lokalsamfundet.

Kaptajnerne Richard og Heidie Bradbury sammen med major Joan Münch og oberstløjtnanterne Jan og Kjersti Risan.

Et missionalt fokus, hvor stævnets særlige gæster og undervisere, kaptajnerne Heidie og Richard Bradbury, blandt andet med afsæt i det latinske udtryk ’Missio Dei’ – ’Guds mission’ betonede, at vi som kristne er kaldet til at være med i det, Gud gør i verden.

Det dansk-engelske par har siden sommeren 2021 arbejdet på Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London, hvor de følger op på Frelsens Hærs hospitaler og udviklingsarbejde rundt om i verden. Før det har de i sammenlagt 15 år arbejdet for Frelsens Hær i Zambia, Kenya og Bangladesh.

Forvandling ved formidling af håb og tro

Fra dette arbejde delte de ud af deres erfaringer med at skabe forvandling i lokalsamfund. En forvandling, der har fundet sted i et sammenspil mellem Frelsens Hærs tilstedeværelse, formidling af håb og tro samt deltagelse og medvandring af den lokalbefolkning, de har virket iblandt.

Et nøglebegreb i dette arbejde var ’sundhed’ i både krop, sjæl og ånd, omsat i sunde relationer og sunde, helbredende menighedsfællesskaber, hvor Gud kan virke med sin kærlighed. 

Et liv i relevans og relationer

Et budskab, der også fik nuancer og relevans i en dansk sammenhæng, hvor ønsket om at være til tjeneste og tilgængelig i lokalsamfundet ligeledes er centralt – ligesom der blev delt trosstyrkende vidnesbyrd om, hvad Gud gør gennem Frelsens Hærs tjeneste i både Grønland og rundt om i Danmark.  

Udbyttet, der for mange stod tilbage efter samlingen, var en påmindelse om, at vi er kaldet til at leve synligt, i relation til mennesker omkring os og tilgængelige på en måde, der er relevant for menneskers liv og udfordringer. Altså, at vi er med i Guds mission, hvor hans kærlighed er mærkbar i mere end blot ord.

Scroll to Top