Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier/commands. Denne uges bøn gælder USA’s sydlige territorium.

Bønnefokus 14. – 20. november 2022
USA’S SYDLIGE TERRITORIUM
Territorialledere: Kommandørerne Kelly og Donna Igleheart

Bønneemner:

  • Bed for alle officerer, soldater, ansatte og frivillige, der er engageret i vores jule- og fundraising-indsats for et ekstra mål af Guds styrke og visdom, så alle, der ser dem, må se Kristus.
  • Aspiranter. Bed om, at Guds folk må besvare Guds kald over deres liv til heltidstjeneste for hans evangelium som officerer i Frelsens Hær.
  • Trofaste vidner. Bed om, at vore officerer må være eksempler i tale, liv, kærlighed og tro, mens de møder udfordrende kulturelle angreb fra fjenden.
  • Lederskab. Bed for vores territoriale ledere, idet de påtager sig deres nye ansvar. Kommandørerne Kelly og Donna Igleheart som territoriale ledere med virkning fra den 1. september, oberst Deborah Sedlar som chefsekretær fra den 1. januar 2023 og obersterne Ralph og Susan Bukiewicz, der tiltræder som national chefsekretær og national personalechef på USA’s nationale hovedkvarter.
  • Unge. Bed for vores unge og unge voksne, at de må engagere sig i det territoriale fokus RAISE – og at vore unge må opbygges i evangelisering, discipelskab og lederskab.
  • Officersudnævnelse 2023. Bed for kadetsessionen Reflectors of Holiness, idet de forbereder deres officersudnævnelse og ordination i forbindelse med evangeliserings- og discipelskabskonferencen, der afholdes i den forbindelse.
  • Bed om, at søgende sjæle må vindes i ethvert lokalsamfund, hvor Hærens flag vajer, og evangeliet formidles.
Scroll to Top