Kristne indleder det nye år med et højdepunkt af bøn og glæde

Et årligt højdepunkt i Evangelisk Alliances arbejde er den globale bedeuge i uge 2. Her forenes kristne verden rundt i bøn for det nye år. Som en del af Evangelisk Alliance indgår bedeugen således også i Frelsens Hærs indledning af det nye år.

Evangelisk Alliances bedeuge i Danmark finder sted med lokale sammenkomster og bedemøder den 8. – 15. januar 2023 med deltagelse af både fri- og folkekirker. Temaet i 2023 er ’Glæde’.

Glæde – en grundlæggende tilstand

Thomas Bjerg Mikkelsen, fmd. for Evangelisk Alliance Danmark.

I bedefolderen, der indeholder bønner og bibeltekster til brug ved ugens sammenkomster, sætter formand for Evangelisk Alliance Danmark, Thomas Bjerg Mikkelsen, blandt andet følgende ord på valget af årets tema:

”I Bibelen er glæden et kendetegn på den troende og dermed på menigheden. Det er en kvalitet og mere end en følelse. Glæden i Herren er en grundlæggende tilstand af tillid, håb, en indre styrke, men også en længsel efter Gud.”

Bedefolder, sang og noder

Bedefolder til Evangelisk Alliances bedeuge 2023.

Bedefolderen kan downloades ved at klikke her og på billedet til højre.

Til brug ved bedeugen er der også skrevet en sang med titlen ’Glædens Herre’. Den er skrevet og komponeret af Markus Arendt, Rebekka Thusholt, Annika Thusholt og Andreas Jensen.

Tekst og noder til sangen kan findes ved at klikke her. 
Det er ligeledes muligt at lytte til sangen ved at klikke her.

De lokale sammenkomster kan variere fra by til by. Kontakt din lokale Frelsens Hær for nærmere oplysninger om arrangementer i bedeugen.

Forbøn og støtte til forfulgte kristne i Myanmar

Foruden forbøn samles der under bedeugen også ind til arbejdet blandt forfulgte kristne i Myanmar. Et arbejde, man ligeledes kan læse mere om i bedefolderen.

Mere information om Evangelisk Alliance og bedeugen på www.evangeliskalliance.dk

Scroll to Top