Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier og commands. Denne uges bøn gælder Singapore, Malaysia og Myanmar Territorium.

Bønnefokus 16. – 22. januar 2023
SINGAPORE, MALAYSIA OG MYANMAR TERRITORIUM
Territorialleder: Oberst Hary Haran

Bønneemner:

  • Efter ’lav puls’ i løbet af de seneste to år på grund af covid19-pandemien – bed om, at territoriet må gøre gode fremskridt med dets strategiske missionsplan 2020-2025 – ’i trit med Ånden’.
  • Bed om, at regional- og distriktsledere må støtte deres officerer og soldater med lidenskab, teamwork og kompetencer til at udføre deres gudgivne mission.
  • Bed om åndelig udvikling for officerer, korpsledere og mennesker med en ny sult efter Guds ord og et radikalt discipelskab. At et sundt og modent kristent samfund må vokse frem og flittigt arbejde for de fortabtes frelse samt drage omsorg for de fattige og forsømte.
  • Bed for den nytiltrådte malaysiske samlingsregering, der for nylig blev valgt til at lede landet med social retfærdighed og et stærkt sikkerhedsnet for de sårbare, de fattige og marginaliserede – særligt i lyset af den svækkede valuta (ringgit), stigende priser på mad og medicin samt mangel på ressourcer. 
  • Bed for den økonomiske genopretning af alle nationer i territoriet – med kyndige politikere og entreprenante ledere, der kan navigere forsvarligt i lyset af den globale usikkerhed og udfordringer.
  • Tak Gud for at opretholde sikre og sunde liv under den aktuelle vanskelige situation i Myanmar samt at gøre det muligt for salvationister at fortsætte deres tjeneste. Bed om, at Guds hånd må være over korpsofficererne, der både står over for kommunikationsproblemer og trues af utrygge/usunde omgivelser og sult.
  • Bed om god fuldførelse af bygge- og missionsprojekter i Myanmar.
  • Bed for, at unge i Myanmar må finde håb i Kristus, og at Gud vil åbne døre for dem til at få et bedre uddannelsessystem og jobmuligheder.
  • Bed om, at registreringsprocessen og godkendelsen af Frelsens Hærs arbejde i Thailand må fremskyndes.
Scroll to Top