Oberst Jørn Lauridsen forfremmet til herligheden

Oberst Jørn Lauridsen blev forfremmet til herligheden tidligt søndag morgen den 15. januar fra Hvidovre Hospital, hvor han var blevet indlagt dagen forinden. Hans hustru Nina, børn og børnebørn var ved hans side og sang ’Perleporten’ mens han således gik hjem til Gud. Jørn blev 95 år gammel.

Jørn blev født i Horsens, hvor han sammen med sin familie var aktiv i korpset der. Han tog på kadetskolen i 1954 fra Gartnergade korps og blev udnævnt til officer i 1956. Samme år bliver han og Nina gift og de får to sønner, Carsten og Jens.

Jørn og Nina leder de næste år en række korps: Christianshavn, Odense, Århus 1 og Aalborg, før Jørn i 1970 bliver udnævnt til ungdomssekretær. Her huskes han særligt for de store landslejre, der blev holdt under hans ledelse. Jørn havde en stærk længsel efter, at særligt børn og unge skulle møde Jesus.

I 1975 kaldes de til udlandet, hvor de sammen får ordre til det internationale hovedkvarter, og Jørn bliver Undersekretær for Europa. De vender hjem igen i 1978, forfremmes til oberstløjtnanter, og Jørn bliver udnævnt først til felt- og ejendomssekretær og siden chefsekretær, indtil udlandet igen kalder. I 1986 bliver Jørn og Nina udnævnt til landsledere i Vesttyskland og samtidig forfremmet til Oberster.

Jørn og Nina var ledere af Frelsens Hær i Tyskland, mens historien levedes for fulde udblæsning: Vesttyskland og DDR blev til Tyskland, og det satte sit præg på Frelsens Hærs arbejde og dens ledelse i landet.

Herfra pensioneres de i 1991, hvor de vender hjem igen til Danmark, bosætter sig i Hvidovre og bliver soldater i Templets korps.

Der er tale om en aktiv pensionstid, og i 1992 bliver Jørn (til tider i parløb med Nina) sekretær for Eftersøgningsarbejdet, en post han varetager helt indtil 2018.

Gennem hele sit liv og sin tjeneste, og helt til det sidste, havde Jørn et stærkt engagement og entydigt fokus: at mennesker skulle lære Guds kærlighed at kende og møde Jesus. Det var det, han kæmpede for. Den sidste gang jeg så Jørn, tog han mine hænder og spurgte, hvordan det gik med ’frelseskrigen’. Det svarede jeg på, hvortil han replicerede: Det handler om at føre mennesker til Jesus!

Jørn er nu gået hjem til Gud, som krigeren går til hvilen efter endt strid. Jørn levede i håbet og løftet om opstandelsen, at ”… alle, der hører Kristus til, oprejses til nyt liv.” 1. Kor. 15,22

Vi ærer hans minde.

Bisættelsen finder sted på lørdag den 21. januar 2023 klokken 11.00 fra Templet og ledes af kommandør Gerrit Marseille.

På vegne af territoriallederen,

Major Joan Münch
Chefsekretær

Scroll to Top