Forflytninger 2023

I løbet af foråret og sommeren 2023 foretages en række forandringer og forflytninger i Frelsens Hær i Danmark og Grønland. Se forflytningslisten herunder.

På vegne af landslederen, oberstløjtnant Jan Risan er det mig en glæde at meddele:

Pr. 1. marts 2023

Kaptajn Strange Møller Christensen: Korpsleder Odense korps (80%) og Sekretær for Åndeligt Liv og Udvikling (20%)

Major Inge Lise Larsen:  Medarbejder med specielle opgaver for HK og Distrikt Vest p.t. (tidl. udmeldt ordre annulleret)

Pr. 1. maj 2023

Sergent Marianne Meinertz: Assisterende korpsleder Esbjerg

Pr. 1. juli 2023

Løjtnant Eydrit Marseille: Korpsleder Vejle

Løjtnant Jan Marseille: Korpsleder Vejle (50%) og Assisterende Informationschef (50%)

Lars Barslev: Korpsleder Randers (50%)

Kaptajn Erik Pedersen: Korpsleder Aarhus (som for nuværende men uden ansvar for Randers)

Sergent Marianne Meinertz: Korpsleder Esbjerg

Fortsat fra 2022

Sergent Maj Britt Lysgaard Madsen: De pensionerede officerers forening

Joan Münch
Chefsekretær

Scroll to Top