En fælles strategi, der hviler på stærke værdier

Kære alle, som er en del af Frelsens Hær,

Frelsens Hærs bestyrelse har i februar været samlet to gange. Først til et vanligt bestyrelsesmøde den 4. februar og derefter et fællesmøde/temadag den 20. februar sammen med alle afdelingsledere, distriktsledere og andre nøglepersoner (pastoralråd, forvaltningsråd med flere).

Major Knut Haugsvær fra Norge var facilitator ved temadagen den 20. februar.

Bestyrelsen har i sit første år især haft som prioritet at fokusere på Frelsens Hærs identitet, kultur og værdier. Med udgangspunkt i det sidste tiårs værdidokumenter og processer, den nye ledelsesmodel (åbenhed, ansvarlighed og god forvaltning) samt helt nye og aktuelle samtaler har dette udmøntet sig i en ny og fælles værdibog for hele Frelsens Hær. Denne vil i løbet af foråret blive introduceret som en del af de samtaler, I alle vil blive inviteret til.

Disse samtaler vil dreje sig om Frelsens Hærs mål og opgaver, sammenfattet i en forståelig, tydelig og fælles strategi for hele Frelsens Hær i Danmark og Grønland. Dette var hovedtemaet på både bestyrelsesmødet den 4. februar og temadagen den 20. februar. Vi har nu i vidt omfang en fælles forståelse af, hvad vi ønsker, skal være ”typisk Frelsens Hær” i sin bedste version, hvad der skal være vores hovedprioriteter og hvad, der skal til for at lykkes med vores gudgivne opgave i 2023 og årene, som kommer. En sådan strategi kan give både retning og være et redskab, vi kan teste os op i mod for at se, om vi lykkes eller ej.

Major Knut Haugsvær i samtale med kaptajn Strange Christensen, korpsleder i Odense og kommende ÅLU-ansvarlig.

Der vil blive inviteret til samlinger med dette som tema, og som baggrund for dette vil der også blive udarbejdet et forslag til, hvad en strategi kan og ønskes, skal indeholde. Der vil snart komme mere information, men allerede nu kan vi sige, at der en stor enighed om, at vi vil bevare vores identitet, kernen i vores historiske arv og kald, men samtidig sikre fortsat relevans ved at iklæde arbejdet nye udtryksformer, som passer til vor tid.

Vi ønsker også at blive flere i vores fællesskaber og opleve vækst, kvalitet og bæredygtighed i mange forskellige dimensioner. Hvad skal til? Ja, det lytter vi gerne mere til, og vi vil også udfordre og støtte vore korps, virksomheder, butikker og institutioner til at se på, hvordan dette kan ske lokalt i samklang med de fælles pejlemærker og strategier, som vil gælde os alle.

Kommandør Eva Marseille, næstformand i Frelsens Hærs bestyrelse, major Joan Münch, chefsekretær og Britta Kilsmark, civilt medlem i Horsens og medlem af bestyrelsen.

Vi starter heldigvis ikke på bar bund. Der er i årenes løb tænkt mange tanker og gjort meget arbejde, som vi bygger videre på.

Midt i alt fremholder vi fortsat, at vi tror, der er ”Håb og liv Jesus”. Men vi bliver heller aldrig trætte af at gentage den fælles programerklæring, som gælder for Frelsens Hær i hele verden:

”Frelsens Hær er en international bevægelse, et evangelisk trossamfund inden for den universelle kristne kirke. Frelsens Hærs budskab bygger på Bibelen, og dens tjeneste er motiveret af kærlighed til Gud. Dens opgave er at forkynde evangeliet om Jesus Kristus og i hans navn møde de menneskelige behov uden diskrimination”.

Måske skal vi også kunne udtrykke dette på nye og forskellige måder, uden at gå på kompromis med indhold og opgaver?

Jeg håber, at flest muligt vil tage med på denne spændende rejse.

Med ønske om Guds velsignelse, visdom og inspiration

Jan Risan
Landsleder

Glimt fra temadag om værdier og strategi

Herunder lidt flere glimt fra temadagen den 20. februar for Frelsens Hærs bestyrelse, afdelingsledere, distriktsledere og andre nøglepersoner med fokus på værdier og strategi for Frelsens Hær i Danmark og Grønland.

Scroll to Top