Bøn for Frelsens Hærs ledere. Den kommende uge: Bøn for familier

Fra februar til maj 2023 inviterer kommandør Bronwyn Buckingham, verdenssekretær for åndeligt liv og udvikling, den internationale Frelsens Hær til at forenes i bøn for Frelsens Hærs ledere – hver uge med fokus på et konkret aspekt ved lederskab.

Bøn for familier

Gud, vor kærlige fader!

Tak for den smukke gave, familien er – skabt efter dit hjerte, fordi du har designet os til at rejse gennem livet i fællesskab med andre. Vi er taknemmelige for hver kreds af mennesker, vi er velsignet med og kan kalde ‘familie’.

Vi beder for vore lederes familier i taknemlighed for, at du kender dem hver især ved navn og kender til deres omstændigheder. Mange af vore ledere tjener på steder, hvor de må leve adskilt fra deres egen familie, og vi anerkender over dig det offer, dette indebærer. Vi beder om, at du vil sørge for, at gode mennesker kan ‘stå i gabet’ og træde til, når forældre og bedsteforældre ikke kan være i nærheden.

For enhver, der nærer dyb bekymring for deres børns, børnebørns eller andre familiemedlemmers fysiske, følelsesmæssige eller åndelige velbefindende, beder vi om din guddommelige indgriben med råd og fred. Vi beder også om, at du vil tilvejebringe den nødvendige menneskelige og praktiske hjælp.

Ligesom vore ledere har behov for tid, styrke og energi i de ansvar de er beordret til, gælder de samme behov for deres familier. Ofte vil vi være helt uvidende om personlige byrder, de måtte bære på. Hjælp os at være bevidste om denne realitet og giv os en sensitiv ånd.

Bered med din perfekte timing vej for dyrebare øjeblikke, hvor vore ledere kan give fuld opmærksomhed til deres familier. Og når ansvaret atter kalder, må de da opleve deres næres frihed og opbakning til dette.

Tak, at du er tæt på de enkeltes familiers behov.

Vil du velsigne og beskytte dem.

Vil du tilsmile dem og være dem nådige.

Vil du bevare dem og give dem din fred.

Amen.

Bønneinspiration

Det er muligt at finde inspiration til bønnefremstødet for Frelsens Hærs ledere på adressen sar.my/prayingforleaders

Samme sted er det også muligt at lytte til en videooptagelse af bønnen herover – samt ved at klikke her.

Scroll to Top