Positiv melding fra den økonomiske front

Det er med stor taknemmelighed og glæde, jeg kan informere om, at årsregnskabet for 2022 nu er godkendt af bestyrelsen med et meget godt økonomisk resultat.

Bestyrelsen var samlet til møde den 13. maj, hvor vores eksterne revisor gennemgik regnskabet og afgav sin beretning. Overskuddet for 2022 beløb sig til i alt 24,7 millioner kroner for hele Frelsens Hær, hvoraf 0,7 millioner af overskuddet kom fra Genbrug. En betydelig del af overskuddet skyldes ekstrastore arveindtægter, som udgjorde 13 millioner over budgettet. 3,7 millioner af overskuddet er knyttet til ejendomsformål og låst til dette. Årsagen til den øvrige del af overskuddet er både, at nogle indtægter har været større end vanligt, at der er en god budgetdisciplin og en stadigt bedre økonomirapportering.

Bestyrelsen vil gerne takke alle, som har bidraget til, at vi nu er i en bedre økonomisk situation end for få år siden, hvilket gælder både lokalt og nationalt. Vi ser også, at den gode tendens fortsætter ind i 2023. Der arbejdes dog fortsat målbevidst på at komme ind i en mere stabil økonomisk bæredygtighed med større og mere robuste økonomiske reserver, end vi har i dag samt en mindre andel af realkreditlån. Vi kan ikke basere os på, at arveindtægter holder det samme niveau hvert år som i 2022.

Et mere detaljeret årsregnskab vil blive præsenteret sammen med meget spændende læsning i vor officielle årsberetning, som kommer i løbet af sommeren.

Dette skrives med en forventning til Gud og hinanden, som går langt udover blot det økonomiske, nemlig vækst for Guds rige og ”Håb og Liv i Jesus”.

Så håber jeg, at vi mødes til festival den 9. – 11. juni, men gerne før det.

På vegne af Frelsens Hærs bestyrelse,

Jan Risan
Landsleder

Scroll to Top