Sommerhilsen og information

Kære alle, som på forskellige måder er en del af Frelsens Hær i Danmark og Grønland!

Sommeren er her med fuld styrke og varme. Og når jeg på vegne af Frelsens Hærs bestyrelse og ledelse skriver en lille sommerhilsen, er det ordet tak, som dominerer i min tanke.

Vi er taknemmelige for en god Festival ”Håb og Liv i Jesus”, som fandt sted den 9.-11. juni i København. Den havde ikke været mulig uden manges gode indsats. Tak!

Vi takker også for de mange tilbagemeldinger og input, vi har fået i forbindelse med det vigtige strategiarbejde, der har pågået i den senere tid. Takket være dette har bestyrelsen fået et bedre grundlag og bredere ejerskab til det strategiudkast, bestyrelsen drøftede på sit bestyrelsesmøde den 17. juni. I løbet af august og frem til næste bestyrelsesmøde i september, vil den sidste finish på strategien finde sted. Derefter starter det mere konkrete arbejde, lokalt og i den del af Frelsens Hær, hvor du har dit virke, med at indkredse hvilke mål og prioriteringer, som skal gælde.

En strategi er uden værdi, hvis det bare er ord på et papir. Sådan skal det ikke være for os. Vores bøn og tro er, at strategien skal give tydelige pejlemærker, muligheder og rammer for os alle. Som bestyrelse vil vi så langt som muligt bakke op om alt det positive, som er i samklang med den overordnede strategi. I sidste ende er det dog du og jeg, de mennesker, der udgør Frelsens Hær, som er nøglen til fremgang og succes. At vi arbejder i samklang med vore mål og pejlemærker og tror på den opgave, vi har fået, uanset vor rolle i den store sammenhæng. Afgørende er også, at vi er tydelige i vores tro på Gud og beder om hans kraft og vejledning i de forskellige, vigtige valg, som skal foretages.

Bestyrelsen havde på sit seneste møde også andre sager end strategi på dagsordenen. Der er altid en opdatering omkring økonomi og væsentlige udviklinger og hændelser siden forrige møde. Bestyrelsen går dog aldrig ind i detaljer og den daglige drift. Ligeledes blev der på mødet givet en overordnet opdatering omkring instrukser, politikker og risikovurderinger. Et vigtigt punkt var desuden et sidste tjek på den årsberetning for 2022, som I alle kan se frem til at læse, først i elektronisk form på nettet (FH-portalen), og fra i august også i papirformat.

Når vi ser tilbage på det første halvår 2023, er der meget at være taknemlige for. Det gælder på nationalt plan, men allermest lokalt i vore forskellige arbejdsgrene. Jeg har mødt smilende, trofaste frivillige og medarbejdere i vore genbrugsforretninger, oplevet et stærkt engagement ved 10-års jubilæet i Grønland og mødt nye mennesker, som er blevet en del af fællesskabet i vore korps. Mennesker, som kan vidne om, at de har fået hjælp og nyt håb gennem Frelsens Hær. Blot for at nævne en lille del. Rundt omkring er der mange, som gør et næsten usynligt og praktisk job for at sørge for os andre. Læs gerne mere her på FH-portalen og i Krigsråbet for at finde flere ting, vi alle kan takke for!

Med dette ønskes I alle en god sommer og Guds velsignelse!

Jan Risan
Territorialleder

Scroll to Top