Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier og commands. Denne uges bøn gælder Mexico territorium.

Bønnefokus 14. – 20. august 2023
Mexico territorium
Territorialledere: Obersterne Ricardo og Mirtha Fernandez

Bønneemner:

  • Territorial strategiplan: Bed for gennemførelsen af vor territoriale strategiplan – at Gud må hjælpe os alle, officerer og venner af Frelsens Hær med at realisere denne plan, som er udformet med deltagelse af mange mennesker i hele territoriet.
  • Officersskolen: Bed for de otte aspiranter, der er optaget på officersskolen til den nye session Champions of the Mission, og de øvrige kadetter, der er under uddannelse.
  • Kvindearbejdet: Bed for den territoriale lejr for kvinder, som afholdes i Acapulco. Det er vor bøn, at lejrens 422 kvinder må møde Gud og opleve åndelig fornyelse og vækst, så deres liv kan blive forvandlet.
  • Missionen i Mexico: Bed om, at enhver officer og soldat må være en agitator for at fremme Frelsens Hærs mission i deres lokalsamfund. Gud har udrustet hver enkelt af dem med evner og gaver, der kan bruges til forvandling af menneskers liv.
Scroll to Top