Nye internationale ledere budt velkommen på IHK

Mandag i denne uge blev Frelsens Hærs nye verdensleder, general Lyndon Buckingham og nye verdenspræsident for Hærens kvindeorganisationer, kommandør Bronwyn Buckingham, budt velkommen af officerer og ansatte på Frelsens Hærs internationale hovedkvarter (IHK) i London.

Flankeret af fanebærere og til toner fra IHK’s Staff Band ankom de nye internationale ledere hånd i hånd til den markante bygning på Queen Victoria Street i den britiske hovedstad.

I er ikke alene

Frelsens Hærs nye verdensleder, general Lyndon Buckingham og nye verdenspræsident for Hærens kvindearbejde, kommandør Bronwyn Buckingham.

Den officielle velkomst blev ledet af chefsekretær på IHK, oberst Peter Forrest, der blandt andet betonede IHK’s opgave med at støtte generalen i sit lederskab af Frelsens Hær og udbredelse af dens gudgivne mission.

”General, du kan du regne med os. Gud velsigne dig,” lød det blandt andet. En erklæring, der også blev afspejlet af de øvrige talere ved sammenkomsten, heriblandt Leonora Ledgister, der på vegne af IHK-medarbejderne blandt andet sagde følgende:

“Vi deler den begejstring, I føler ved at indtræde i disse nye roller med mange muligheder foran jer. Vi anerkender privilegiet og ansvaret for at lede denne store hær. Vi er overbeviste om, at I er opmærksomme på den tid, vi lever i og følsomme over for Guds Ånd. Vi anerkender opgavens enorme omfang og enorme og skræmmende udfordringer. Men I er ikke alene. Vi lover jer at gøre vort bedste.

Forbøn og lovsang

En stor forsamling af blandt andet officerer og medarbejdere på IHK bød de internationale ledere velkommen.

Velkomsten rummede også forbøn for de nye ledere, blandt andet ved kommandør Jane Paone, international sekretær for økumeniske relationer og kommandør Keith Conrad, international sekretær for Frelsens Hærs Afrika-zone.

Foruden stab og medarbejdere på IHK deltog endvidere de delegerede fra session 254 fra International College for Officers (ICO), der som repræsentanter for den internationale Frelsens Hær bidrog med lovsang.

Deler livet og missionen sammen

Blandt forsamlingen sås også et glimt af danske major Magdalena Pedersen, der for tiden er delegeret på International College for Officers (ICO) i London.

Som respons udtrykte kommandør Bronwyn Buckingham sin glæde over det familiære bånd, hun oplever som en del af fællesskabet på IHK, hvorfra der er 18.336 kilometer til parrets egen familie i hjemlandet, New Zealand.

”I sådan en tid som denne deler vi livet og vores mission sammen – tak,” sagde hun blandt andet, inden general Lyndon Buckingham satte ord på tidens udfordringer og opmuntrede til helhjertet tjeneste for Gud.

Vi skal gribe mulighederne

”Jeg er ikke naiv med hensyn til de udfordringer og muligheder, som Hæren står over for i dag. Men det er meningen, at vi skal gribe mulighederne,” lød det fra general Buckingham.

”Jeg er ikke naiv med hensyn til de udfordringer og muligheder, som Hæren står over for i dag. Men det er meningen, at vi skal gribe mulighederne for at bringe salt og smag til verden. Tag udfordringerne op, fordi de skaber muligheder for os,” sagde han med reference til Bibelens Kaleb, hvis navn meget passende betyder helhjertet.

Generalen udtrykte både humoristisk og alvorligt et ønske om at blive 85 år ligesom Kaleb og som ham stadig være fyldt med samme iver for Gud som nu.

”Kan du forestille dig en global bevægelse, hvis indstilling er at tjene Gud helhjertet? Hvilken velsignelse! Jeg vil gerne her i dag erklære for jer, at jeg helhjertet giver mig hen til Frelsens Hærs mission. Vi giver os selv til en stor Gud og tjener ham uden forbehold. Lad os finde det liflige sted af fred, formål og kraft, og må det være til Guds ære og fremgang for hans rige. Gud velsigne dig.”

Se et kort videoklip fra velkomstmødet ved at klikke her.

Der afholdes officiel velkomst for general Lyndon Buckingham og kommandør Bronwyn Buckingham 3. september, hvilket livestreames. Læs mere om dette ved at klikke her.

Læs også et interview med general Buckingham om sin nye rolle som Frelsens Hærs verdensleder ved at klikke her.

Scroll to Top