Stor bevilling fra EU skal hjælpe hjemløse migranter på fode og i job

I disse dage lægger håndværkerne sidste hånd på de fysiske rammer, mens medarbejderne gør klar til at tage imod det første hold deltagere i projekt Trin for Trin, der skal hjælpe hjemløse EU-borgere tættere på arbejdsmarkedet.

Med en bevilling fra Den Europæiske Socialfond Plus (ESF+) på over syv millioner kroner vil hjemløse EU-borgere fra august 2023 over en toårig periode få tilbudt værktøjer til at komme i jobs, væk fra gaden og videre i tilværelsen med livsfærdigheder i det danske samfund.

”Trin for Trin er rettet mod gruppen, som er i stand til at tage skridt ud af fattigdom,” fortæller leder af projektet, Arno Andreasen.

Et tilsvarende tilbud blev gennemført i 2019-2021, hvor over 50 procent af deltagerne blev hjulpet i arbejde. Med erfaringerne derfra gentages projektet nu i en udvidet form.

En reportage fra det første projekt kan læses ved at klikke her.

Trin for Trin er knyttet til Frelsens Hærs varmestue Pakhuset på Christianshavn med overnatningsfaciliteter i Frelsens Hærs nærtliggende natherbergslokaler på herberget Hørhuset.

Både varmestuen og projektet ledes af Arno Andreasen, der oplyser, at Trin for Trin i modsætning til Pakhuset, primært er rettet mod udenlandske EU-borgere med arbejdsevne og potentiale for livsændringer.

”I Pakhuset har vi mulighed for at hjælpe folk med at overleve i dag. Vi tilbyder gratis mad, bad, en samtale og anden hjælp. Trin for Trin tager sig af gruppen, som er i stand til at tage skridt ud af fattigdom,” forklarer han og uddyber:

”Formålet med projektet er at reducere fattigdom gennem jobtræning, jobkurser og hvad vi kalder ’shelter first’, så vi kan hjælpe migrant-gadesovere videre i livet”.

Arno Andreasen oplyser, at den opdaterede version af Trin for Trin består af både en intensiv og mindre intensiv model. Fælles for de to modeller er imidlertid, at alle deltagere bliver mødt med et tilbud om hjælp til optag af ydelser, socialpædagogisk indsats for at afhjælpe nogle af barriererne til job og bolig, hjælp til nøgleregistreringer samt hele job og boligsøgningsprocessen.

Forløbet rummer også et fokus på fysisk og psykisk velvære samt på mulighed for at deltage i korte jobrelaterede kurser. Ligeledes tilbydes der efterværn for at hjælpe deltagerne med at forblive i arbejde og beholde deres bolig.  

Scroll to Top