Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier og commands. Denne uges bøn gælder Ghana territorium.

Bønnefokus 7. – 13. august 2023
Ghana territorium
Territorialledere: Obersterne Seth og Janet Appeateng

Bønneemner:

  • Må Gud give os nåde til at gøre fremskridt og vinde terræn i vor bestræbelser på at opfylde missionsbefalingen, særligt i de muslimske og animistiske samfund i Ghana.
  • Territoriets ledelse har en stor og betimelig vision for territoriet, men vi har behov for Guds Helligånds indgriben og hans styrkende kraft.
  • Det er påkrævet, at vore soldater anerkender og støtter ledelsesinitiativet for selvfinansiering lige fra korps- til territorialt plan.
  • Bed for officersfællesskabet, at såvel aktive som pensionerede officerer må være ved godt helbred.
  • Vi har behov for, at mennesker både engagerer sig i og føler ejerskab i forhold til Hæren.
  • Vi har behov for åndelig fornyelse, fysisk og økonomisk støtte samt missionspartnere, der kan bidrage til territoriets vækst og fremgang.
  • Der er planlagt officersmøder i august. Bed om, at officererne må komme sikkert både ud og hjem – og at de må forvandles gennem disse møder.
Scroll to Top