Indsat som korpsleder og forfremmet til sergent

Frelsens Hær i Randers indledte i søndags den nye arbejdsår med indsættelse af både en ny korpsleder og forfremmelse af korpslederen, Lars Barslev, til sergent.

De røde skulderstropper blev påsat af tidligere leder for Frelsens Hær i Randers, kaptajn Erik Petersen.

Gudstjenestens mødeleder var distriktsleder for Frelsens Hær i Jylland og på Fyn, major Jens Nielsen, som havde allieret sig med korpset tidligere leder, kaptajn Erik Petersen, der sammen med sin kone, Karina, bidrog både musikalsk og praktisk.

Det var således Erik Petersen, som under gudstjenesten sørgede for, at Lars Barslev fik rødt på skuldrene.

Prædikant ved gudstjenesten var sergent Lars Barslev, der med afsæt i Lukasevangeliet 6,37-45 opfordrede forsamlingen til at have et åbent sind og i tillid til Guds nåde vove at fejle. Både som en opmuntring til de fremmødte og som tilgang til tjenesten i Randers korps.

Korpsleder og kirketjener

Sergent Lars Barslev tiltrådte 1. juli som korpsleder i Randers i en 50 procent-stilling og har de seneste to år på samme vis haft ansvaret for Frelsens Hær i Vejle.

Forsamlingen bad for Lars Barslev i forbindelse med sin indsættelse som korpsleder og udnævnelse til sergent.

Ved siden af sit virke i Frelsens Hær arbejder Lars som kirketjener i Klosterkirken i Horsens, hvilket han har gjort i en lang årrække. Forud for dette har han ligeledes i en årrække virket som officer i Frelsens Hær, ligesom han er uddannet i kristendom, kultur og kommunikation (3K-uddannelsen) på Diakonhøjskolen i Aarhus.

Både indsættelsen i Randers og forfremmelsen til sergent blev efterfølgende fejret af de cirka 25 fremmødte med kaffe og kage.

Scroll to Top