Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier og commands og regioner. Denne uges bøn gælder USA’s sydlige territorium.

Bønnefokus 12. – 18. februar 2024
USA’s sydlige territorium
Territorialledere: Kommandørerne Kelly og Donna Igleheart

Bønneemner:

  • Bed om Guds velsignelse over vore territoriale prioriteter, der er opdelt i tre kategorier: Elsk, tjen og skab disciple. Det gennemgående fokus er: ’Alt for Jesus’, idet vi bevæger os igennem 2024 på alle niveauer af Frelsens Hærs tjeneste og tjeneste.
  • Bed sammen med os frimodigt til Gud om 50 aspiranter til kadetsessionen Keepers of the Covenant, der skal påbegynde officersuddannelsen til august. Bed om, at mænd og kvinder må være bevidste om Guds kald til lederskab.
  • Selvom alle aktiviteter er genstartet efter pandemien, er fremmødet i vore korps stadig mindre end før pandemien. Bed derfor om, at Guds Ånd må genoplive hjertet hos mennesker, der er kørt åndeligt fast, og at der må ske en fornyelse iblandt os.
  • Bed for vort virke blandt dem, der lider mest akut. Opioid- og metamfetamin-afhængighed er på et epidemisk niveau i dele af vort territorium. Menneskehandel er stigende trods forbøn og forsøg på indgriben. Frelsens Hær gør en meningsfuld indsats med virkningsfulde resultater, men der skal så meget mere til.
  • Vi priser Gud for vort opsøgende evangeliske arbejde gennem vore frontlinjetjenester, både i vore korps, vore voksenrehabiliteringscentre, vore onlinekanaler (Soundcast på engelsk og spansk) samt via vore sociale medier. Vi beder om visdom, idet vi søger Åndens ledelse til at formidle Guds rige til flere mennesker.
Scroll to Top