Verdensvid bøn for Frelsens Hær

Hver uge formidles fra Frelsens Hærs internationale hovedkvarter i London konkrete bønneemner fra Frelsens Hærs territorier og commands.

Bønneemnerne fokuserer hver uge på nye steder og er formuleret af de respektive territorier og commands og regioner. Denne uges bøn gælder USA Vest-territorium.

Bønnefokus 18. – 24. marts 2024
USA Vest-territorium
Territorialledere: Kommandørerne Doug og Colleen Riley

Bønneemner:

  • Vi takker Gud for, at han lever i bedste velgående i vort territorium. Vi takker ham for de velsignelser, han udøser over os og for, hvad fremtiden bringer for hans rige.
  • Bed om Helligåndens fortsatte virke i territoriet. I ethvert tilbud, tjeneste, korps og division ønsker vi, at Helligånden fortsat skal lede os på alle måder.
  • Bed om, at Gud fortsat må kalde mænd og kvinder til officerstjeneste. Vi har afholdt en skøn fællesskabsweekend for kommende officerer, og vi priser Gud for de hensigtserklæringer, der blev udtrykt. Vi tror, at Gud fortsat vil kalde, og vi beder om, at hjerter må være åbne hans kald og ledelse.
  • Bed for vort arbejde i de fjerneste områder af territoriet, Saipan, Chuuk, Guam, Pohnpei, Majuro og øerne i Nordmarianerne, Mikronesiens og Marshalløerne samt de fjerneste steder i Alaska. Må Gud fortsat sikre ressourcer til tjenesten på disse steder. Bed også for vore officerer og øvrige ledere i disse områder, at de må forblive trygge og ved godt helbred, opløftede ved andres bøn og opmuntring.
  • Vi tror, at vækkelsen er en realitet i vort territorium. Vi kan fornemme det, og vi tilskynder til forbøn for, at det må fortsætte, og at mænd og kvinder, piger og drenge må lære Jesus at kende som deres personlige frelser, samt at de, der kender ham, må vokse dybere i deres tro.
Scroll to Top